Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Archiefstukken over de Redichemse Waard

U vindt hier een aantal archiefstukken over de Redichemse Waard. Recente archiefstukken vindt u op de website van de gemeente Culemborg .

De vroegere archiefstukken (1968-1990) die wij hier bewaren komen grotendeels uit de archieven van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR), wij hebben ze gefotografeerd en gedigitaliseerd. Bij het RAR zijn het een soort verzamelarchieven, en wij hebben ze weer onderverdeeld in de verschillende stukken (onderwerpen) en ze chronologisch gerangschikt. Wij denken dat er zo een beter beeld ontstaat.

Yvonne Jakobs attendeerde ons op een stuk in het Gelders Archief. Daar rust het archief der Heeren en Graven van Culemborg.

Regestenlijst nr 2611

1497 januari 31.
Gijsbrecht van Heuclum erkent, uit armoede en wegens zijn 4 kinderen, verkocht te hebben aan Jasper, heer tot Culemborch etc, de ‘s Grevenweert boven Culemborch, van oudsher tot de heerlijkheid van den Goye behoorend.

(Wanneer de naam Redichemsewaard in gebruik is genomen is niet bekend. De naam is logisch want de waard sluit aan bij de oude ontginning Redichem.)

Wij pretenderen niet alle relevante stukken te bezitten, dat doet het RAR ook niet, het is feitelijk onmogelijk zoiets te beweren. Dus als u een document bezit waarvan u denkt dat het relevant is voor deze verzameling, aarzel niet, en stuur het aan onze secretaris (secretaris@voetvanoudheusden.nl). Foto’s met een datum zijn bijvoorbeeld ook interessant. Als u hulp nodig heeft bij het scannen, fotograferen of anderszins: stuur onze secretaris een e-mail of bel hem (0345 515 347 – Ben Holtkamp), wij helpen u graag.

19680404 RW dossier 1480 bespreking over recreatiegebied RW Notulen

19681202 De Tijd pacht boeren opgezegd

19690228 dossier vallen vergunning verlegging toegang met tekening 1978

19691201 Erfpachtcontract Redichemse Waard

19710423 RW dossier 1480 bespreking gemeente Sanderse over ontzanding

19720811 RW dossier 1480 hek rond villa en erfpacht discussie

19730201 RW dossier 1480 ruiling pacht RW met grond stokviswegje

19730903 RW dossier 1480 diverse ontwikkelingen pacht huur

19741211 RW dossier 1480 lossen in de RW gemeentelijke discussie

19751224 RW dossier 1480 uitbreiding ontgronding op terrein van wiggen rechtszaak

19771118 dossier vallen verdaging beslissing GS

19771206 RW dossier 1480 ontzanding 40m diepte – verleggen ingang

19780628 Vergunning RWS aan Sanderse BV

19780817 dossier vallen bezwaarschrift werkgroep natuurbehoud

19780823 dossier vallen uitnodiging gesprek natuurbehoud en Sanderse

19780922 dossier vallen brief recreatieschap over ontgronding RW

19781127 RW dossier 1480 afsluiting plas – bezwaren en rechtszaak

19790522 RW dossier 1480 bezwaar ver natuurbehoud en plaatsing hek

19800118 dossier vallen ontgronding sectie A nr 25 179, 188, 189

19800718 dossier vallen aanvulling op bezwaarschrift van natuurbehoud milieubeheer noordwest betuwe

19830610 dossier vallen GS weigering ontgronding sectie A nr 79 tot 40 m

19830816 dossier vallen Sanderse tegen GS mbt weigering ontgronding

19830826 dossier vallen verweerschrift GS met eisen aanvullend materiaal schoon puin

19830920 dossier vallen verleggen toegang plas argumenten voor en tegen RVS

19840604 dossier vallen klacht over afkalvende oevers ref vergunning 19780704

19840604 dossier vallen kroonuitspraak ontgrondingsvergunning redichemse waard

19850207 dossier vallen sluiten ene openen andere toegang en aanlegvergunning

19850724 dossier vallen verweerschrift Culemborg tegen verplaatsing toegang en ontgrondingsvergunning

19860317 Vergunning RWS aan Sanderse BV

19860401 dossier vallen verzoek sanderse aan RWS verbreding toegangsgeul

19860611 RW dossier 1480 afmeren zeesleepboten

19860825 dossiervallen beroepschrift Sanderse afgewezen door raad waterstaat

19870223 klacht afkalvend land door ontzanding last recreanten

19870312 dossier vallen hoorzitting RvS met Provincie Sanderse en Gemeente Culemborg

19870316 dossier vallen vergunning aan sanderse van rws verleggen toegang en verzoek aan BW om toestemming

19870514 dossiervallen ontgrondingsaanvraag sanderse aan GS aanleg nieuwe geul en weigering

19870618 Verzoek GS tervisielegging aanvraag dossier vallen

19870805 dossier vallen standpunt BW bezwaar tegen ontgronding en geen wijziging bestemmingsplan

19870814 dossier vallen afwijzing bezwaar afgraven landtong door GS

19870814 dossier vallen tweede keer verleggen toegangsgeul

19871007 Dossier Vallen bestemmingsplan RW bezwaar Sanderse Kon besluit

19900105 Dossier Vallen afwijzend advies aan GS over ontgronding

19900201 Afd Milieu – Bouwstenen voor beleid RW

19900201 Afd Milieu – Bouwstenen voor beleid RW externe versie

19900201 Afd Milieu – Bouwstenen voor beleid RW interne versie

19900407 nieuwsblad van het noorden spoorgrind

19900407 vrije volk vuil grind

19900606 begeleidend schrijven bij bouwstenen voor beleid externe versie

19900713 NRC zwemwater