Skip to content Skip to footer

Jaarstukken

Financiën

Hoe betaalt Voet dat allemaal?

De vereniging krijgt inkomsten uit vijf bronnen. De basis wordt gelegd door de contributie van de leden. Die wordt ieder jaar vastgesteld in de jaarvergadering. Nieuwe leden zijn wel eens verbaasd dat ze voor zo’n bescheiden bedrag zo’n gul welkomstpakket en zoveel andere materiaal en activiteiten krijgen. De vereniging attendeert hen dan graag op de tweede bron van inkomsten.

De tweede bron: giften. Veel leden doneren spontaan wat extra’s door de contributiebijdrage te verhogen. Deze donaties geven extra inkomsten waardoor de contributie zo laag kan blijven. Voet is ANBI erkend dus een extra donatie is, voor zover ze de contributie te boven gaat, aftrekbaar. Zie hier.

Nog interessanter wordt het als een lid extra doneert in de vorm van een periodieke schenking. Een Voetgenoot legt zichzelf dan voor minimaal 5 jaar vast om een bedrag boven de contributie te schenken. Dit bedrag is altijd aftrekbaar, en zelfs tegen 125%, omdat Voet een Culturele ANBI is. Meer informatie. 

Een vierde vorm van inkomsten zijn legaten. Zo is ons publicatiefonds, het Van Hazendonkfonds, ontstaan uit een schenking van de heer A.H. van Hazendonk. Mocht je een legaat of schenking overwegen, dan weet de notaris daar wel raad mee. Of neem contact op met de penningmeester via penningmeester@voetvanoudheusden.nl.

Ten vijfde: incidenteel doet Voet een beroep op externe bijdragen van instellingen als het Cultuurfonds Culemborg om projecten te kunnen financieren. Daarmee is de vereniging in staat om ook niet-Voetgenoten te laten delen in die bijzondere activiteiten of producten.

Dankzij onze postbezorgers besparen we flink op verzendkosten. Alleen leden van buiten de stad krijgen hun Voetnoten en dergelijke per post, maar daarvoor betalen ze iets meer contributie. 

Voor de financiële jaarplannen en -verslagen verwijzen we u naar de jaarstukken op deze pagina.