Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Werkgroepen

Onder de leden van Voet is een breed palet aan interesses aanwezig. In 2018 deden we een oproep voor geïnteresseerden in cartografie. Een tweede werkgroep 1850-1950 starte in 2021. De enthousiaste werkgroepleden lezen en schrijven en komen regelmatig bijeen. Een oudere werkgroep Archeologie en Erfgoed stuurde het gemeentelijk Archeologiebeleid bij, maar is nu niet actief. 

Werkgroepen verzamelen hun dossiers in de cloud. Soms doen ze een beroep op andere voetgenoten. Ze zullen te zijner tijd hun resultaten presenteren via Voetnoten, een tentoonstelling, lezingen etc. Wie interesse heeft om in te stappen meldt zich bij het secretariaat: secretaris@voetvanoudheusden.nl 

Werkgroep Cartografie

Werkgroep 1850-1950