Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Werkgroepen

Onder de leden van Voet is een breed palet aan interesses aanwezig. In 2018 deden we een oproep voor geïnteresseerden in cartografie. Een werkgroep is veelbelovend aan de slag gegaan, maar moet nu digitaal werken vanwege corona. Een tweede werkgroep startte in 2020 rond de periode 1850-1950 en werkt nu ook digitaal. Een oudere werkgroep Archeologie en Erfgoed stuurde het gemeentelijk Archeologiebeleid bij, maar is nu niet actief. 

Werkgroepen verzamelen hun dossiers in de cloud. Soms doen ze een beroep op andere voetgenoten. Ze zullen te zijner tijd hun resultaten presenteren via Voetnoten, een tentoonstelling, lezingen etc. Wie interesse heeft om in te stappen meldt zich bij het secretariaat: secretaris@voetvanoudheusden.nl moet nu digitaal werken 

Werkgroep Cartografie

Werkgroep 1850-1950