Skip to content Skip to footer

Bibliotheek

In de loop van de jaren heeft Voet een flinke bibliotheek verzameld en gekregen. De collectie staat in afgesloten kasten in de kamer boven de kapel van het Weeshuis. Bij lezingen is veelal een boekentafel aanwezig en dan kunnen boeken worden geleend of teruggebracht. Tussentijds zijn boeken te lenen via de bibliothecaris Ben Holtkamp.

Van de rode titels kunt u de digitale versie downloaden als pdf-bestand. Met Ctrl-F kunt u in de lijsttitels zoeken.

Bijgewerkt tot 30 maart 2023.

 Titel
1De Betuwe, monumenten van geschiedenis en kunst
2Hertogdom Gelre deel 2
3Hertogdom Gelre deel 1
4Archief der Heeren en Graven van Culemborg 1
5Archief der Heeren en Graven van Culemborg 2
6Archief der Heeren en Graven van Culemborg 3
7Oud-Archief van de gemeente Culemborg
8Historische Beschrijvingen van Culemborg (1753) facsimile uitgave. 1978
9Historische Beschrijvingen van Culemborg (1753) origineel
10Floris I en II van Pallant graven van Culemborg door Dr. G.D.J. Schotel. 1846
11Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
12Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
13Woordenboek van de Gelderse Dialecten – Rivierenland –
14Proeven van dialect
15RECHT en SLECHT in het land van Brederode door P. Horden Jz.
16Meerle en het Land van Hoogstraten in de middeleeuwen
17Wortelkolonie/Kogels fluiten al zingend over het water/The target for Tonight /hoogstraten HOK
18Bier en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen
19Stemmen uit zee (Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika)
20Transitie of continuïteit? De ontwikkeling van economie en samenleving in het Gelderse rivierengebied in de overgangsperiode van Middeleeuwen naar Moderne Tijd
21Waldeckische Historische Hefte Georg Friedrich von Waldeck 1620-1692 eine biographische Skizze
22Waldeckische Historische Hefte Der Weg zur Waldeckischer Residenz Arolsen
23Schlosz und Stack Waldeck am Edersee
24Die Herzoge von Sachsen-Altenburg
25Alte Herrlichkeit Wertherbruch (1996) – geschiedenisboek
26Anholter Geschichten
27Arolsen ‘… indessen will es glanzen Eine barocke Residenz
28Arolsen ‘……arm aber vornehm Alt – Arolser Anekdoten und Geschichten
29Juliane Elisabeth von Waldeck, genannt Grafin Cuylenburg
30Bad Wildungen
31De vergeten vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg
32Sporen in het landschap
33Ambitie en Onvermogen; Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796
34Ideaal en werkelijkheid; Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945
35Maria van Hongarije, regentes der Nederlanden
36Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten en bouwstijlen
37Begraven en Begraafplaatsen
38Begraafplaatsen Stichtse monumentenreeks
39Zingende Torens Gelderland en Limburg.
40Verboden en getolereerd (Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek)(o.a. Culemborg)
41Opgegraven verleden van Gelderland
42Chris Tonnet 1902-1946 Sportsman en vrijheidsstrijder
43Stichting Open Monumentendag 1992 Bouwgeschiedenis van monumenten
44Stichting Open Monumentendag 1993 Variatie in monumenten
45Stichting Open Monumentendag 1995 Archeologische monumenten
46Stichting Open Monumentendag 1996 Monumentale kerkgebouwen
47Stichting Open Monumentendag 1996 Monumentale schoolgebouwen
48Stichting Open Monumentendag 1999 Kastelen en buitenplaatsen
49Stichting Open Monumentendag 1999 Monumentaal groen
50Stichting Open Monumentendag 2000 Nederland Waterstaat
51Stichting Open Monumentendag 2002 Koopmansgeest
52Stichting Open Monumentendag 2003 Boerenbouw
53Stichting Open Monumentendag 2004 Merck toch hoe sterck
54Stichting Open Monumentendag 2005 Gebouwd op geloof
55Stichting Open Monumentendag 2007 Moderne Monumenten 1900-1965
56De Sint Maartenskerk van Zaltbommel
57Bommelerwaard eiland in de geschiedenis
58Houten, het kasteel, de put en het paard
59P.C. Hooft, Nederlandse historien in het kort
60Ontdekkingstocht door de 1000 jaar oude dorpen Neerijnen, Opijnen en Waardenburg
61Zorg voor het familiearchief
62Kerken, kruisen en kastelen te Utrecht
63Schonauwen, boerenleven in zuid-oost Utrecht rond 1800
64Schonauwen, boerenleven in zuid-oost Utrecht rond 1800
65Schatten van gemeenten
66Schets van de Nederlandse Rivier- en Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw door D.E. van Drimmelen – oktober 1987 – ISBN 90-800120-2-5
67Graaf Floris’ dubbelrol
68Verborgen Kastelen in zicht; Archeologisch onderzoek en inrichting van kasteelterreinen
69Veel vertier en doortogt
70Nijmegen, Levensbeelden van de Nederlandse Keizerstad 1955
71De Gothische Dom van Utrecht
72Molens
73Geschiedenis van Huissen
74Rondom de Leedijk
75Beusichemse kerk Geschiedenis en Restauratie 1995-1996
76Herinneringen aan Beusichem, Zoelmond en Ravenswaay
77Tricht, een dorp in de Betuwe
78Tricht aan de Linge
79Tricht in het verleden
80Utrechtse Biografien, Het Kromme Rijngebied, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen
81Portretten in miniatuur
82MonumentenZorg Lokaal op koers
83Volkskunde, de rituelen van het dagelijks werk. Cahier voor Regionale Geschiedenis en Volkscultuur.
84Lustrumboek 2006 Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken ISBN-nr: 90-801668-5-5
85Verkochte vrijheid, het Leerdamse stadsrecht van 1407
86Jaarboek stichting Tabula Batavorum Opheusen 2001 Terugblik, het zal me een zorg zijn
87De oude stadsbegraafplaats Leeuwarden
88Kadastrale atlas Gelderland 1832 – Buurmalsen
89De Lek van Wijk bij Duurstede via Culemborg naar Vianen
90De 7 provincien – Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter
91Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden.
92Johan Wolfert van Brederode 1599-1655 een hollands edelman tussen nassau en oranje
93Johan Wolfert van Brederode 1599-1655 een hollands edelman tussen nassau en oranje catalogus
94Stedenpolitiek en stadsplanning in de Lage Landen (12de en 13de eeuw) Reinaut Rutte
95Binnendoor en Buitenom; kerkpaden Zieuwent
96Beelden van Geldermalsen en Meteren 1940-1980
97Het verhaal van het boerenleven – van boer naar agro-toeristisch ondernemer
98115 jaar in kaart gebracht – 25 jaar vereniging documentatie prentbriefkaarten
99Alte Herrlichkeit Wertherbruch (1996) – fotoboek- bewahrt vor dem vergessen
100Rivierenland plant, dier en mens in het gebied van Rijn, Maas, Waal en Ijssel
101Kastelen en huizen in de Betuwe
102Leemtenlijst van de Gelderse geschiedenis
103Cruydenborch en Endelhoef;geschiedenis en opgraving van 2 verdwenen buitenplaatsen aan de Vecht te Maarssen
104Festschrift zur 575-jahrfeier der Stadt Werth
105Ninth International Heritage Photographic Experience 2004 fotowedstrijd voor de jeugd
106De vier joodse begraafplaatsen in Zaltbommel
107Culemborg op de grens van twee eeuwen
108Culemborg van 1900 tot nu (fotoboek)
109Culemborg, bijlage bij tijdschrift Monumenten 2008 januari
110Culemborg bespied
111Van Voorburg tot Triowijk bouwen in Culemborg rond 1900
112Tot “Beltjes” blijdschap
113Behoud van het verleden, 10 jaar restaureren in Culemborg.
114Incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
115Culemborgs Volksleven in de 19e eeuw
116Het eigene van Culemborg
117Culemborgse Historiebladen – 1 Bouwgeschiedenis van het stadhuis te Culemborg 1939
118Culemborgse Historiebladen – 2 Hoe in den jare 1720 een graafschap is verkocht
119Culemborgse Historiebladen – 3 Elisabeth van Culemborg, 1475-1555, levensschets
120Culemborgse Historiebladen – 3 Elisabeth van Culemborg, 1475-1555, levensschets
121Culemborgse Historiebladen – 5 Beschrijving van Culemborg in 1753
122Gezicht van Nederland – Culemborg
123Culemborg van onze jeugd Een wandeling door Culemborg in de jaren vijftig van de vorige eeuw
124Wandeling door het oude Kuilenburg hist.straatnamen in Culemborg
125Oud Kuilenburg door de jaren heen
126Tekenen aan de wand
127De witte raaf, interviews uit de Culemborgse Courant periode 1963-1965
128Joodse graven aan de Achterweg
129Culemborgs Glas
130Hof te Kuilenburg.
131Grote- of Barbarakerk met haar orgels
132Culemborgse kerkschatten.
133Honderd jaar Gereformeerde kerk te Culemborg 1887 – 1987
134Geschiedkundig overzicht van Katholiek Culemborg
135Roomsch Catholijke Gemeente van Culemborg gedurende de 19e eeuw
136Joods verleden in Culemborg. Tentoonstelling 25 augustus – 2 september 1981.
137O.R.C.-kerk-Varkensmarkt Pantocratori
138O.R.C.-kerk-Varkensmarkt Pantocratori
139Hoe G’oudtijds hen met heil bezocht. 125 jaar Chr.Ger. Kerk Culemborg
140Barbara en de Augustijnen, 60 jaar pastorale zorg. St.Barbaraparochie Culemborg 1936-1996.
141Kille van Kuilenburg
142Kerken in Gelderland
143Kijk op geloof, Christelijk geloof uitgelegd – Dr. Henri Veldhuis, predikant van de hervormde gemeente
144Het Weeshuis van Culemborg 1560-1972 ISBN-nr 90 253 03250 NUR 686 Michiel Bosman
145Elisabeth-weeshuis te Culemborg 1560-1860
146Niet enkel rozen; geen kruis alleen (geschiedenis weeshuis)
147Reglement en fundatie met toelichting van het Elisabeth Weeshuis Culemborg
148Vaarwel oud weeshuis (geschiedenis Chr. H.B.S.)
149Vaarwel oud weeshuis (geschiedenis Chr. H.B.S.)
150Honderd vijf en twintig jaar Christelijk onderwijs in Culemborg 1863-1988
151Eeuw Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Culemborg
152Zuid-Afrika’s erfenis
153Jan van Riebeeck, zijn voor- en nageslacht
154Jan van Riebeeck tussen wal en schip ISBN-nr: 90-6550-857-0
155Jan van Riebeeck tussen wal en schip ISBN-nr: 90-6550-857-0
156 
157G.J. Mentink een selectie uit zijn werk
158Sigarennijverheid in Culemborg
159Culemborg 1940 – 1945. Herdenkingsbundel
160Uit de geschiedenis van Molens in het graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg
161Uit de geschiedenis van Molens in het graafschap Buren en de steden Tiel en Culemborg
162Geschiedenis van de stoomtram Tiel – Buren – Culemborg
163Gelders Mengelwerk, korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland,aangeboden aan mr P.J.W. Beltjes 1979
164Pontje over; heen en weer tussen Culemborg en Schalkwijk (fotoboek)
165De heimelijke wraak van Idylles Culemborgse uiterwaarden
166Vrijsteden in Rivierenland
167Op zoek naar huis, straat of buurt
168Monumenten onderhouden
169Zes vrouwelijke componisten (w.o. Iet Sillevis-Stants)
170Huis van Oranje, prinsen, stadhouders, koningen en koninginnen
171Oranje-Nassau, biografisch woordenboek
172Een katholieke prins van oranje begraven te Diest
173Vrouwen in het landsbestuur
174Nassau en Oranje in de nederlandse geschiedenis
175Kastelentocht door het stamland van het huis Oranje
176Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau
177Daendels, maarschalk van Holland
178Laten wij niet vergeten – de gemeente Maurik tijdens de tweede wereldoorlog
179Sint Katharinakerk te Hoogstraten uitgave 2005
180Ondergronds rivierenland, de wereld onder je voeten
181Ondergronds rivierenland, de wereld onder je voeten
182Eenheid uit verscheidenheid – tien jaar ziekenhuis rivierenland
183De parochie van de heilige kruisverheffing te Beesd
184De Laatste Riviervissers door Piet Lobregts en Johan van Os ISBN 906011.473.6
185Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800-2000
186Spoorwegbrug te Kuilenburg (kopie uit tijdschrift?)
187Vervreemding, een onderzoek naar de kerkscheuring Culemborg
188Rijk van Gaasbeekschool 1956 – 1981 (Kwijt)
189Rijm en zang tusculaanse liedjes
190Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Topografische Atlas Gelderland
191Geschiedenis van Tiel tgv 100-jarig bestaan Oudheidskamer
192Canon van de Tielse geschiedenis
19320 vensters op industrieel erfgoed in Utrecht
194De Grebbelinie in vogelvlucht
195De Liemers, gedenkboek voor dr J.H. van Heek
196Leven na de dood
197Middeleeuwse kerken in Utrecht
198Utrecht op oude foto’s van Catharijne naar Wittevrouwe
199Utrecht op oude foto’s van de Weerd naar Tolsteeg
200Utrecht op oude foto’s van Plompetoren naar Servaas
201Utrecht bij gaslicht
202Utrecht op oude prenten
203Tussen paardentram en sneltram
204Utrecht en het verkeer
205Utrecht ommuurd
206Utrecht door de eeuwen heen
207Utrecht, een hemel op aarde
208Op weg naar een land, De Unie van Utrecht en de opstand in de Nederlanden
209Van opstand tot onafhankelijkheid, de Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559 – 1609
210Van opstandige gewesten tot zelfstandige republiek, de Unie van Utrecht en de strijd om de vrijheid
211Kastelengids van Nederland
212Wilhelmina in Londen 1940 – 1945
213De N.H. kerk te Vianen
214Monument voor Ot – Peter Hovestad
215Vereniging Gelre: Het hertogdom herleeft. Gelredag 2007
216Ik, Jacoba (Jacoba van Beieren)
217Kentekens in stad en land
218Zes eeuwen Loevestein
219Besneden en begraven, 5 eeuwen joden in Tiel en het gelders rivierengebied
220Het Utrechts Landschap – natuurlijk hart van Nederland
221Varen op de grote rivieren rond 1580
222Uit het land van de grote rivieren – Lichtvoetige verhalen en vreemde gebeurtenissen door Piet Verhagen ISBN 90-801993-6-2
223Panorama van Utrecht (uitklapboek)
224Archeologische kroniek, provincie Utrecht 2000-2001
225Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1998-1999
226Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1988-1989
227Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1996-1997
228Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1994-1995
229Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1992-1993
230Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1990-1991
231Plaats Delict Nederland (over de dubbele moord Achterweg)
232Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1985-1987
233Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1980-1984
234Archeologische kroniek, provincie Utrecht 1970-1979
235Theaters in Nederland sinds de 17-de eeuw
236Van een eenvoudige doch harmonische architectuur. Vijftien jaar woonhuisrestauraties in Utrecht
237Huis Bergh, met folders en kleurenfoto’s
238Slot Zuylen
239Kasteel Middachten
240Kasteel Amerongen
241In het spoor van Willem en Mary
242Rijksmuseum paleis het Loo
243Het Loo, paleis en tuinen
244Het Loo
245Nieuwe kerk in Amsterdam (kwijt)
246Slot Zuylen
247Kerken in het middelpunt “Religieuze monumenten in de gemeente Buren in woord en beeld”
248Terug in detijd. Vaderlandse geschiedenis in schetsen en portretten
249Germania’s dichtbloemen van B. van Meurs
250Het Kriekende Kriekske van Bernard van Meurs
251Vormen uit vuur, steengoed onderzocht
252“De Overlevers” beschrijft de overleving van een Oost-Pruis en een Amsterdamse jood tijdens de 2e Wereldoorlog.
253Antonius Mor, hofschilder van Karel V
254Bedrijvigheid in Culemborg; Een blik achterom op de werkzaamheden van de Culemborger
255Historie ofte beschrijving van ’t Utrechtse Bisdom 1719
256Veteris aevi Analexta seu vetera monumenta 1735 Sweder van Culemborg Origines Culemburgicae
257De waarden van Utrecht, van Rhenen tot Vianen
258Boerderijen in Gelderland
259Stamboomonderzoek een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis
260De gemeentewapens van Nederland
261Heraldiek. De geschiedenis van familiewapens
262De oudheidkamer van Culemborg en omgeving
263De kleine geschiedenis van Culemborg
264Stadswandeling Culemborg
265Korte geschiedenis van Culemborg
266Wittem, een hoekje vol schoonheid in limburg”s zuiden
267Hollanders, komt naar ’t water
268Janus Kerkhof, 75 jaar vakbondslid 2003
269Culemborg, wandeling door de geschiedenis van vrouwen
270De Fransche School 3 t/m 10 oktober 1981 Cultureel centrum
271A.M.D.G. 110 jaar Kleine kroniek van een kerkkoor
272Parochiegids – H.Barbara – Culemborg –omstreeks 1965 —
273Van ambachtschool tot Da Vinci Scholengemeenschap 1946-1995
274Spijker te Hoogstraten 1977.Tiende gastronomische avond in Hotelschool Spijker.
275700 jaar Werth – Wertherbruch
276Het Gravensteen te Gent
277BURGERSCHAP en BURGERZIN, Aan de 23-jarigen van Culemborg
278Wittem, van rijk verleden naar levend heden
279Wonen en het interieur, 15-e open monumentendag 8 september 2001
280Het erfgoedhuis Herengracht Amsterdam
281Verenigde Oos-Indiese Kompanjie VOC Verenigde Oost-indische Compagnie
282Culemborgse Vrouwen geportretteerd 1995
283Culemborgse Vrouwen geportretteerd 1995
284Het eigene van Culemborg
285Stichting Menno van Coehoorn over verdedigingswerken
28675 jaar mariaal werken aan het culturele leven in Culemborg. Mannencongregatie 1870 – 1945
287A.J. Kerkhof: een signalement/ Afscheid als wethouder in 1978
2881940 – 1945 – Opdat wij met vergeten
289Oorlogsgravenstichting Mededelingen en jaaroverzicht 1961
290Geschiedenis van de huizen aan de Lange Vijverberg
291Stadswandeling Buren
292Hollandse Waterlinie in Gelderland – Fietsroute
293Utrecht Orgelstad
294Uit in Gelderland
295De burgemeester van Culemborg heeft U iets te vertellen. Propagandagids voor verkoop industriegrond
296De suite voor stemmen en instrumenten – Jan van Riebeeck – tgv herdenking 1952
297Culemborg bespied slappe kaft
298Programma Spoorbruggen over de Grote Rivieren 1976- 1984.
29910.000 jaar geschiedenis der Nederlanden
300Ach lieve tijd, 13 eeuwen Utrecht en de Utrechter – tijdschriften, gebonden
301100 honderd jaar Gelre 1897 – 1997
302Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland
303Index Bijdragen en mededelingen Gelre vervolg 1938-1987
304Bijdragen tot de geschiedenis de brabantse stad. Tiende colloquium te Brussel, 23 en 24 september 1993. [met een artikel van W. Rombauts, “Van transit tot periferie? Hoogstraten”, 1550-1885]
305Gelderse Plakkatenlijst 1740 – 1815
306Graven en hertogen van Gelre
307Goederenverwerving en goederenbeheer van de Abdij Mariënwaard (1129-1592)
308Effectief verenigings- en stichtingsbestuur
309Graaf Egbert in oude glorie hersteld
310Spiegel Historiael 1966 1967
311Spiegel Historiael 1968
312Spiegel Historiael 1969
313Spiegel Historiael 1970
314Spiegel Historiael 1971
315Spiegel Historiael 1972
316Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 1 t/m 10
317Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 11 t/m 20
318Nederlandse Kastelenstichting en ANWB deel 21 t/m 30
319Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Arhem
320Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Nijmegen
321Statistieke beschrijving van Gelderland, kwartier van Zutphen
322Oude kaarten van Tiel en omgeving (CD-ROM)
323Aan de wieg van het waterschap
324De drinkwaterfluoridering – proefneming in Tiel en Culemborg
325Penseel vol waarheid, Een – Cornelis Springer en Jan Weissenbruch in Culemborg
326IJsselstein de Vesting
327Kijk op Gelderland.
328Oude raadhuizen in Nederland (kwijt)
329Kijk op Stadhuizen
330Etsen in Zutphen
331Van Sidewendervelt tot Zijderveld
332Terugblik ‘Tegen de stroom in’ Zeven eeuwen waterbeheer in de Betuwe. Jaarboek 2008 Tabula Batavorum
333Wilhelmina deel 1 auteur Cees Fasseur.
334Wilhelmina deel 2 auteur Cees Fasseur.
335Dialoog met de natuur Prinses Irene
336De stille miljoenen van het Rivierenland
337Wilhelmina, een portret in herinnering
338De reformatie in Culemborg
339Van Hoenderik tot Heerepeer
340Wijk bij Duurstede 700 jaar stad
341Op streek geraakt, economische en sociale geschiedenis
342Zes onvoorspelbare kilometers
343Reizen met de Lekboot
344Vianen in het verleden
345Vianen in oude ansichten deel 1
346Vianen in oude ansichten deel 2
347Culemborg in oude ansichten
348Culemborg beeld van een stad
349Culemborg beeld van een stad
350Eenzaam maar niet alleen
351Heraldiek en genealogie
352Monumentendag op de kaart
353Monumentendag de smaak van de 19-de eeuw
354Monumentendag nieuw gebruik, oud gebouw
355Gelders sagenboek
356De broers en de moeder van koningin Wilhelmina (met knipsels)
357Brand in de Kattenstraat
358Steenfabrieken
359Houtzaagmolen ‘De Ster’
360Geschiedenis van Gelderland in 50 vensters
361De tijd van de stoombootdiensten 1825 – 1950
362Lekspiegeling fotoboek van de Redichemse Waard
363Het cultuurhistorisch argument
364De ridderhofpanden in Hoorn (over restauratie van monumenten)
365Zuid Beveland – Historische geografie in de middeleeuwen
366Stedelijk verleden in veelvoud – Laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in Nederland
367De Tielse kroniek
368Vereniging Oudheidkamer Tiel / Lustrumboek 2011
369Tussen toverlantaarn en teletekst
370Tegels – een greep uit 5 eeuwen tegelgeschiedenis
371De inventaris van het klooster Jeruzalem of van het heilig graf der kruisbroeders te Culemborg 1572
37225 jaar openbare monumenten
373Biografisch woordenboek Gelderland
374Stadsrekening van Culemborg 1374 tot en met 1376
375Terugblik Mystiek Rivierenland – merkwaardige verhalen uit de Betuwe Jaarboek 2012 Tabula Batavorum
376Terugblik 2002 Niet nieuws onder de zon Tabula Batavorum
377Terugblik 2004 Van boezeroen en hoge zije Tabula Batavorum
378Terugblik 2005 Geloven komt van boven Tabula Batavorum
379Terugblik 2006 De Betuwe verenigd Verenigingleven Tabula Batavorum
380Terugblik 2010 van Feesten en Beesten Tabula Batavorum
381Kleurrijk Culemborg
382Kapel Avezaath – Het raadsel van de ridders van de Muggenborgh
383Waterwolven Geschiedenis van stormvloeden dijkbouwers en droogmakers
384Groen van toen – Stichtin Open Monumentendag
385Bloedende Betuwe – Richard Mc Millan
386Het Betuweboek
387Werken van Barmhartigheid met ramen RK Barbara Culemborg
388Mooi Gelderland (landschap en kastelen)
389Praktisch recepten van huishoudschool Mariakroon Culemborg
390Zonder Ouders Interview met oud bewoners Elisabeth Weeshuis
391Geldersche Roomboterfabriek gebr. Klein
392Streekhistorie Alblasserwaard en Vijfherenlanden 1966
393Vreeswijk aan de Lek – Monumenten uit de dorpsgeschiedenis
394Slagerij Burggraaf 1906 – 2006 Culemborg
395Middeleeuwse kastelen van Gelderland (kwartier van Zutphen, Nijmegen en Arnhem)
396Provinciaalblad der provincie Gelderland 1845
397Provinciaalblad der provincie Gelderland 1846
398De Neder-betuwe Adriaan P. de Kleuver
399De uittocht. Evacuatie en terugkeer in Rivierenland.
400Gispen
401Bouwers van sterke werken Werk aan het Spoel
402De provincie Gelderland
403Canon van Culemborg
404Wijkplaatsen voor vervolgden
405Grote of Barbarakerk geschiedenis en bezienswaardigheden
406Tiel zo mooi was het toen
407Juliana 80 jaar
408Delliusfonds cothen halsteren new york culemborg
409Ze hadden er tabak van
410Bevrijding en wederopbouw naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland
411De Betuwe aangekaart – Historische topografie
412Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement
413Verhalen over mensen achter archieven wim Veerman
414Culemborg op de kaart
415Monumenten in beton
416Culemborg zoals het was
417Slangenburg
418De historie van Hoogstraten
419De gemeente Maurik (kolonie van Culemborg) Adriaan Kleuver
420De tien vrouwen van Soestdijk
421Op en om de Markt – de Leerdamse weekmarkt
422In Dienst – persoonlijke verhalen over het militaire leven in Gelderland
4231888 – 1988 100 jaar Harmonie Pieter Aafjes
424Keldermans – een architectonisch netwerk in de Nederlanden
425Willem van Oranje de vader des vaderlands
426Revolutie in de vijheerenlanden
427Sporen  OMD
428Kasteel Batenstein te Vianen
429Drieluik aan de Linge
430Van Dam´s kwastenfabriek
431Rond het jaar 1000 Handelaren boeren en vikingen in Tiel
432De Culemborgers
433Een verbroken alliantie Catharina van der Dussen
43440 jaar Poels
435Monumenten in gebruik
436Steeds de juiste stap, Garage Geurts 1937-2012
437Wist je dat hier de Kleine Lek liep. Zoektocht van meneer Hoek
438Zaaien en maaien tegelijk. Organisatie van sigarenmakers in Culemborg
439Historische verenigingen en het gebouwde erfgoed
440Schatten van Amersfoort 50 topstukken uit Museum Flehite
441De evacuatie 1995 van Culemborg
442Geloven in gebouwen OMD
443Tapijt voor Chopin
444Marienweerd een heerlijkheid
445Tussen forceerstaal en gietmal
446De koningin-moeder Leiden 1928  Dr. J.Th.M. de Visser
447Stadhuis Culemborg een bouwhistorische verkenning
448De stadsrekening Culemborg over de jaren 1374 tot en met 1426
449Repertorium historische literatuur west- en neder-betuwe tot 1988
450Inventaris archieven familie Bosch van Rosenthal 1418 1539 1584 1600-1952
451De historie van Acquoy
452De historie van Rumpt
453De brug over de Lek in Culemborg – reader
454Lexicon van het Nederlandse landschap
455De hijlsame fundatie  het Elisabeth Weeshuis te Culemborg 1755-1813 scriptie D.J.H. de Boer
456Verre naasten naderbij (over de kolonien)
457Scholen adopteren monumenten – handleiding voor docenten
458Gens Nostra maandblad nov/dec 1991 over Karel de Grote
459Voorontwerp structuurplan beschermd stadsgezicht Culemborg nov. 1979
460Die fees in beeld  / The festival in pictures Jan van Riebeeck 1952
461Stadskantoor Culemborg architectuur
462Het meest energiezuinige stadskantoor in Culemborg
463Kerkmuseum Elst – Grote kerk
464Erfgoededucatie in Gelderland – Gelders Erfgoed
465Over het Drostehuis vereniging Hendrick de Keyser 1984
46630 april 1991 de koninklijke familie in Culemborg
467De Oranjes – 100 vragen over de monarchie
468Culemborg de stad aan de Lek Invalspoort van de Betuwe vermoedelijk 1953
469Inhuldigingsnummer Beatrix
470Boek over de Spoorbrug  1871 1872 Koninklijk instituut van ingenieurs
471De geschiedenis van het nederlansche korps mariniers van 1665 to 1945
472Goudse gevelstenen
473Rivierenland / auteur Jan de Kam
474Het woelige water / Watermanagement in Nederland
475Op de vlucht voor het water / Kroniek van een bange week in Gelderland
476Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
477Historische atlas van het Rivierenland
478De Culemborgsers. Fotoboek van Tom Meerman / Humphrey Watchman
479De spoorbrug bij Culemborg 1868 – 1982
480Over Betuwe 1327 – 1977 de geschiedenis van een polderland
481De kostbaarheden van Elisabeth van Culemborg 1475 – 1555
482nog niet gebruikt
483Op Reis – thema monumentendag 2014
484Leitje, krijtje smartboard – 160 jaar christelijk onderwijs op historische grond
4851882 – 2010 Culemborg Kracht en Vriendschap
486Stroomversnelling in het Rivierenland gedenkschrift 25 jaar KWC
487Grote Historische Atlas – Utrecht
488De Kapel, van godshuis naar residentie
489Voor den armen alhier – de geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen
490Aanteekeningen omtrent Culemborg.
491De beeldenaar – De munt van de Ommelanden op reis (1579-1591)
492De familie De Braaf
493nog niet gebruikt
494De Limes in Gelderland – Paul van der Heijden
4951940 – 1945  Rivierenland (fotoboek) – Sil van Doorenmalen
496Een pronkstuk in Zaltbommel / Maarten van Rossem, zijn huis en het museum
497Behoud van Binnen
498Vereniging Hendrick de Keyser
499Culemborgers over zee (2x exemplaar)
500St. Janskerkhof – Parkeren op het Verleden (voetnoot)
501Dwalen door een familiearchief – rijkdom en verval tussen 1700 en 1850
502Vianen in oude ansichten deel 2 ( idem als no. 346)
503Tussen Noord en Lek – het land van de molens
504Joan Derk van de Capellen tot den Pol – Heer van Appeltern
505En onze opvolgers zullen iedereen recht doen – Het Utrechts bestuur in Historischperspectief
506De Gulden. Geschiedenis van de Nederlandse munt
507Nijhoffs Geschiedenis-lexicon Nederland en België
508Gennep-Reformatiestad  Vrijplaats voor andersdenkenden
509De Groote oorlog en de kleine stad – Tiel in de Eerste Wereldoorlog
510Gelre – bijdragen en mededelingen – Historisch Jaarboek voor Gelderland
511De ontvoering van Philips Willem, Prins van Oranje, Graaf van Buren (Stripboek)
512Geschiedenis van Tiel (door drs. Emile Smit)
513Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen
514Het Van Hoytema Toernooi
515Muziektenten in Gelderland
516Nederlands spreekwoorden, spreuken en zegswijzen
517Postkantoren – Gelderse monumentenreeks
518De eeuw achter ons – Tijmen Knecht (2002)
519600 jaar stad in het land van Buren
520Culemborg – Het gezicht van Nederland
521Kleurrijk Culemborg – KWC leerlingen interviewen hun (groot)ouders
522Bouwen aan identiteit – Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2012
523Samen leven in Gelderland – Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2010
524Bouwmeesters met draagvlak – Architectenbureau Van Stigt
525Parels van de Betuwe – 25 jaar Band wedstrijd (Janus v. Binsbergen & Bram van Schaik)
526Kroniek van een Boerenfamilie – De laatste boerenopstand was in Culemborg in 1965 op het erf van Wim Sterkenburg
527Willem IV – stadhouder in roerige tijden
528Aai beur het dak op* – Culemborgse bijnamen
529De verscheurende wolf
530Concordia 125 jaar (Koninklijk Stedelijk Muziekcorps)
531De EOD door de jaren heen 1944-1994
532De roeiers van De Helling 1996-2006
533CVV Vriendenschaar 90 jaar 1908-1998
534Koninklijke familie 30 april 1991 in Culemborg
535Gelre, Historisch Jaarboek voor Gelderland 2017
536Ondergronds Rivierenland
537De Spoorbrug over de Lek bij Culemborg, foto’s 2003-2018
538De Vrede van Utrecht 1713
539Historische Canon van Culemborg
540Wilhelmus (door Willem Wilmink)
541De kunstglasramen van Lier
542Gemeentehuizen in Gelderland
543Boeren Burgers en Buitenlui (Open Monumentendag 2017)
544t Hof te Kuilenburg
545In Europa (Open Monumentendag 2018)
546700 jaar religie in Culemborg (Tijdlijn)
547Tegels Noël Ritey
548Spiegel der Historie 650 jaar Culemborg
549Historie ofte Beschrijving Utrechts Bisdom 1719
550Over de Perceelsnamen in het Ned. Rivierkleigebied.
551Groeten van elders. Paatsnamen en Familienamen.
552Veldnamen in Nederland.
553Culemborgs Mannenkoor O.B.K.
554Buitenplaatsen van Gelders Arcadië. Fietstocht.
555Tweestromenland. Slot Rossum.
556De Hoge Veluwe.
557De Geschiedenis van de Stoomtram T.B.C.
558De Tramlijn T.B.C. Fietsroute.
559Behoud van het Verleden. Tien jaar restaureren in Culemborg.
560Reglement en Fundatie Elisabethweeshuis Culemborg.
561De Gouden Eeuw van Apeldoorn.
562Twintig jaar blues in de Lekstad.
563Grote- of Barbarakerk. Geschiedenis en bezienswaardigheden.
564Zaaien en maaien tegelijk. (2 exemplaren)
565Culemborg in Oude Ansichten.
566Leve de Koningin! 80 jaar oranjefeesten.
567Terugblik. Grenzeloos. Jaarboek 2017 Tabula Batavorum.
568Hidebrand Verhoeckx.
569De Heerschappij van de Proost van Sint Jan.
570Staat van Land en Water.
571Reglement voor het Bestuur. Stad en Schoutambt Vianen.
572Holland in Vroeger Tijd. Deel IV.
573Onze Streekhistorie Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Deel 3.
574Een Welkom Geschenk.
575Onze Streekhistorie Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Deel 1.
576Onze Streekhistorie Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Deel 4.
577In het Land van Brederode.
578Het land van Vianen. (2 exemplaren)
579De Stichtse Rijnlanden.
580Terugblik. Strijd om de Kansel. Jaarboek Tabula Batavorum.
581De Kromme Rijn.
582Hoofdlijnen uit de ontwikkeling Rechtelijke Organisaties.
583Hoofd Hart Handen.
584Nederland in de Bronstijd. Fibulareeks 31.
585Kinderarbeid in de Negentiende Eeuw. Fibulareeks 34.
586De Prins voor Amsterdam. Fibulareeks 30.
587Concentratiekampen. Fibulareeks 18.
588Het Leger in de Zeventiende Eeuw. Fibulareeks 43.
589Handleiding Lokale en Regionale Geschiedenis. Fibulareeks 32.
590Archeologie en Monument. Fibulareeks 49.
591Een Revolutie die voorbijging. Fibulareeks 50.
592Nederland rond 1900. Fibulareeks 29.
593Historische Beschrijvinge van Culemborg. 1753.
594In Culemborg Verzameld (nog niet beschikbaar)
5951917 – 2010 Kunst en Kracht Culemborg
596The Rijksmuseum. Bulletin, volume 65.
597Repertorium Literatuur Historie West- en Neder-Betuwe.
598Raap Rapport Gemeente Culemborg 2007.
599Levend Cverleden. Begraafplaatsen Culemborg.
600Brenkman Varkensmarkt 1909-2009.
601Kroniek Veerweg 1875-2025.
602Venster. St. Oude Gelderse Kerken. Artikel Barbarakerk Ben Holtkamp
603Van Hoenderik tot Heerepeer. St. Landschapsbeheer Gelderland.
604De Huiskamer van Parijsch. Tien jaar BonVie.
605Jaarverslag 1956. Geldersch Genootschap
606De Kleine Lek volgens Meneer Hoek. Wim Holleman 2012.
607Tekenen aan de Wand. Alies Derwig 1997.
608Ons Age Kuilenburg 2. Els van den Hooff 2001.
609Brand in de Kattenstraat. 100 jaar brandweer Culemborg. 2011.
610Gemeenteatlas Provincie Gelderland. J. Kuyper 1868.
611W.H. Gispen. Andre Koch 1988.
612En het Zaad groeide op. Over J.M.J. Zuster Seraphine Gommers 1957.
613West Betuwe. H. van Heiningen.
614De Betuwe. A.R. Hol 1976.
615Barbarakerk 1886-1986. Ben Holtkamp 1987.
616Geschiedenis Huis de Fonteyn. 1974.
617Mixed Pickles. Revue. Kracht en Vriendschap Culemborg.
618Twee landen in mijn Hart. Kleurrijke Families. Janneke Boogaard e.a.
619Oud Culemborg in Beeld. Fotoboek. A. Houtkoop en W. Veerman 1981.
620Tussen Lek en Linge. Natuur en Vogelwacht 1991.
621Dat Bestelhuis! Wat speelt dat een rol. 125 jaar Centraal Boekhuis.
622Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. G. Moorman van Kappen e.a.
623Buren en Oranje. P.J. Schipperus 1962.
624Koninginnedag 1991. Bezoek Beatrix aan Culemborg.
625Culemborg 40-45. Herdenkingsbundel. Div. auteurs. 1995.
626Culemborg bespied. J.A. Prins-Meijer en W. Prins. 2003.
627Honderd jaar Pieter Aafjes. 1988.
228Van Dam’s Kwastenfabriek. 2011.
629Zij hadden er Tabak van. Grafische Industrie Verschoor 40-45.
630Van Boerenknecht tot president. Over Martin van Buren. Jan de Boer.
631Alle Problemen begonnen met Van Riebeeck.
632De Meesters van Zweder van Culemborg. Mirande Bloem. 2015.
633Overzicht van het Graafschap Kuilenburg. Arnhem 1836.
634Hollandse Waterlinie. Brochure. 2011.
635’t Was Fantastisch Majesteit. Bezoek Beatrix aan Culemborg. 1991.
636Werk aan het Spoel. Brochure.
637Juliane Elisabeth van Waldeck. 1990.
638100 Jr. Gereformeerde Kerk Culemborg. D.ten Broeke en B.A.Broerse 1987.
639Barbarakerk 1886-1986. Ben Holtkamp 1986.
640Karel van Gelre en zijn Tijd. 1949.