uitsnede graafschap
Bijna twee jaar is de werkgroep Cartografie van Voet aan de slag. Het idee bij de start luidde: laten we inventariseren wat er aan oude kaarten van Culemborg voorhanden is. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we gingen zoeken, hoe we bijhouden wat we vinden en waar we op letten. En: we willen er over een paar jaar een boek van maken.
Inmiddels werken 4 teams aan het doorspitten van archieven en collecties en hebben we al meer dan 150 kaarten gevonden uit de periode tot ca. 1860.


Een nieuwe spin-off is de werkgroep ‘veldnamen en toponiemen’ die in en om Culemborg namen van percelen, gebouwen, waterlopen en markante punten wil inventariseren. We zijn het werkproces aan het inrichten en zullen bij het inventariseren veel hulp kunnen gebruiken. U hoort van ons.

Voor de werkgroep Veldnamen/Toponiemen zijn drie boeken aangeschaft. Wie erover denkt aan die groep mee te werken kan zich hiermee oriënteren. Ze zijn soms ook digitaal beschikbaar.
Groeten van elders door Rob Rentenaar geeft een brede introductie in allerhande vernoemingen van plaatsen en familienamen. Een aardige introductie, jammer genoeg zonder register.
Veldnamen in Nederland door M. Schönfeld, heeft wel een register en is een klassiek en uitgebreid naslagwerk, dat nu ook via internet te raadplegen is:  https://www.dbnl.org/tekst/scho074veld02_01/colofon.php  

Over de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied I Betuwe en Bommelerwaard door C. Edelman en A vd Vlam, ook via https://edepot.wur.nl/110201  

Overigens: op onze website staat ook het Lexicon van het Nederlandse landschap van Anne Bakker, download als pdf: https://www.voetvanoudheusden.nl/PDFs/lexicon%20van%20het%20nederlandse%20landschap.pdf