tekstCulemborg viert feest. 700 jaar geleden kregen we stadsrechten en de brief waarin die opgeschreven zijn, hebben we nog steeds. In deze lezing beginnen we met de voorgeschiedenis van Culemborg: de ontginningen en de vroege ontwikkeling van de stad tot 1318. Dan zoomen we in op de stadsrechtenbrief. Waarom kregen we die, wat staat erin, hoe moetje dat begrijpen. Wie gaf ons die brief en waarom eigenlijk. En dan hangen er meerdere zegels onderaan. Van wie waren die en waarom deden ze dat zo.

Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 laten we zien hoe het strafrecht in die tijd waarschijnlijk functioneerde. Het loopt helemaal niet goed af, maar dat is nodig voor de lijn van het verhaal. Jammer genoeg hebben we buiten deze brief geen andere Culemborgse bronnen uit die tijd. Gelukkig kunnen we leren van andere steden. Ten slotte kijken we over de stadsmuur naar de omgeving en gaan hink-stap-sprong naar het heden.

De lezing vindt plaats in Theater De Fransche School. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19:30 uur. De toegang is gratis.