Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lezingen

Voet organiseert zo’n 6 lezingen per jaar, meestal in De Fransche School. Het aanbod is heel divers. Vaak gaan de lezingen over Culemborg of naaste omgeving. Als het onderwerp meer algemeen is, dan wordt -waar mogelijk- de betekenis daarvan voor Culemborg meegenomen. De lezingen hebben bijna altijd een audiovisueel karakter.