Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 03 20
Het mysterie van de kleipijpen
André van Ingen
AFGELAST

AFGELAST vanwege corona

Amateurarcheoloog André van Ingen zou komen vertellen over het mysterie van kleipijpen, dé gidsfossielen van de moderne archeologie na 1600. In Nederland zijn er in bijna 400 jaar miljoenen kleipijpen geproduceerd en vervolgens ook weer weggegooid. Zijn lezing is een boeiend verhaal over wat het pijp roken voor de Nederlandse geschiedenis betekend heeft.

André zoekt al vanaf zijn jeugd naar pijpenkoppen en heeft er inmiddels vele duizenden verzameld en beschreven. In Nederland is hij een specialist op dit onderdeel van de archeologie. Bij de lezing zal een gedeelte van zijn verzameling te zien zijn.