Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 01 2020
De evacuatie van 1995
Henk Zomerdijk

Januari 1995. Het water in de grote rivieren staat hoog. De inwoners van het Rivierengebied, ook die in Culemborg, denken er het hunne van: ‘Dit is niet de eerste keer, het zal wel weer meevallen.’ Maar dit keer blijft de rivier verder vollopen. Het Rivierengebied moet evacueren.
Dit is hoogwaterburgemeester Henk Zomerdijk van de gemeente Ochten. Hij is tegenwoordig (2020) voorzitter van de klankbordgroep versterking Waaldijk. Maar in 1995 was hij de burgemeester die de bevolking van de gemeente Ochten opdracht gaf om te evacueren, en wel onmiddellijk. Hij kan zo uit eerste hand vertellen over wat hij toen heeft meegemaakt. Dat deed hij eerder voor Voet op 23 januari 2014 en dat was een groot succes. In het kader van Tot aan de lippen – 25 jaar na de evacuatie in het Rivierengebied in de reprise.