Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2008 Beschermd Stadsgezicht

Bovenstaand stadsgezicht schilderde L.J. Hansen in 1843.

Een beschermd stadsgezicht is een groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groep zich één of meer monumenten bevinden.

Het beschermd stadsgezicht omvat grofweg de gehele historische binnenstad binnen de 14de-eeuwse omwalling alsmede de uiterwaarden tussen de spoordijk en Redichem en de Volencampen met de aangrenzende voormalige plantage.

Ter verdere toelichting vindt u hier gedetailleerde kaarten van het gebied en kunt u hier het Beeldkwaliteitplan lezen. Daarin vindt u onder meer een toelichting van het begrip ‘bastide stad’ (op bladzijde 31).

In het Bestemmingsplan Binnenstad staat op bladzijde 25 de volgende mededeling:
Het bestemmingsplan staat vol met verheerlijkingen van het silhouet van de stad Culemborg; juist dit facet zou de basis moeten zijn voor het parapluplan. Het aspect bouwhoogte ontbreekt echter volledig. Het is daarom niet mogelijk om op dit aspect een inhoudelijke zienswijze in te dienen.
Om aan dit probleem enigszins tegemoet te komen hebben wij een aantal foto’s gemaakt van het silhouet van onze stad. Ze staan aan het einde van dit artikel, samen met een kaart die aangeeft waar de foto’s zijn gemaakt.

Toegevoegd: foto’s van het silhouet van de stad Culemborg, gemaakt op 6 april 2011

De kaart die aangeeft waar de foto’s van het silhouet van de stad zijn gemaakt. Alle zichtlijnen zijn gericht op de gebouwen die Culemborg het karakteristieke silhouet geven.

Zichtlijnen voor het silhouet
De gekozen zichtlijnen voor de foto’s van het silhouet
Silhouet vanaf de overkant van de Lek, op ooghoogte
Silhouet vanaf de overkant van de Lek, op ooghoogte
Silhouet vanaf de Beusichemse Dijk naar de Lange Meent, op ooghoogte
Silhouet vanaf de Beusichemse Dijk naar de Lange Meent, op ooghoogte
Silhouet vanaf de Wilhelminadreef, over de Volencampen, ooghoogte
Silhouet vanaf de Wilhelminadreef, over de Volencampen, ooghoogte
Silhouet vanaf Oostersingel, ooghoogte
Silhouet vanaf Oostersingel, ooghoogte
Silhouet vanaf het dak van de brandweerkazerne, ongeveer gelijk aan de spoordijk
Silhouet vanaf het dak van de brandweerkazerne, ongeveer gelijk aan de spoordijk
Silhouet vanaf het Kleine Buitenom, ooghoogte
Silhouet vanaf het Kleine Buitenom, ooghoogte