Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Werkgroep 1850-1950

In 2021 namen we het ​ initiatief tot de­ze werkgroep. We zijn begonnen ​ met het lezen van twee boe­ken van Auke van der Woud die over geno­emde periode gaan: Een Nieuwe Wereld en Koninkrijk vol Slop­pen. We gebruiken die boeken als basis om een Tijdlijn over die 100 jaar in te vullen met internationale, nationale en lokale datums en gebeurtenissen. Tevens houden we een vragenlijst bij: hoe zat dat dan in die tijd in Cul­emborg.
De werkgroep is op dit moment druk doe­nde met het invullen van de Tijdlijn en ter onderbouwing hi­eraan met het schrijven over verschillende sociaal maatschappelijke onderwerpen.