Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Werkgroep Cartografie

Voortgang werkgroep Cartografie augustus 2022

Sinds 2018 is de werkgroep Cartografie van Voet aan de slag. Het idee bij de start luidde: laten we inventariseren wat er aan oude kaarten van Culemborg voorhanden is. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we gingen zoeken in inventarisaties, in archieven, bij universiteiten. We maakten ook afspraken hoe we de oogst gingen bijhouden op oogstlijsten, waar we wat vonden en waar we op kunnen letten. Inmiddels hebben we al meer dan 250 unieke kaarten gevonden uit de periode tot ca. 1860. Soms treffen we van een kaart verschillende versies aan, dus het netto getal ligt hoger.

Nu zijn we in de tweede fase: nauwkeurig vaststellen wat er cartografisch te zien is zoals wat voor kaart is het, wie maakte hem met welk doel en welke voorbeelden zijn wellicht gebruikt. Daarnaast willen we vaststellen wat deze kaart zegt over de geschiedenis van Culemborg.Dus nu eerst laten we een flinke reeks kaarten eens kritisch door onze vingers gaan. Vaak hebben we vragen, verschillen in opvatting, maar dat stimuleert verder onderzoek.

We werken straks naar de publicatie van een Atlas en naar een tentoonstelling toe. Resultaten van de activiteiten van de werkgroep zijn te vinden in het dossier Cartografie op deze website.

Mocht u interesse hebben om in deze groep mee te werken, neem dan contact op met hans.saan@ziggo.nl