Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuwe Voetnoot 73 verschenen!

Dezer dagen is de nieuwe Voetnoot bezorgd, deel 2 van het verhaal over de Culemborgse stadsvernieuwing in de jaren 1955-1990. Pieter Glasbergen neemt de lezer mee in een boeiend verhaal over de veranderende houding ten aanzien van het monumentale verleden van de stad, zoals hij dat onlangs al deed in een druk bezochte lezing  in De Fransche School.

In de jaren zeventig wordt in Culemborg een monumentenbeleid ontwikkeld dat leidt tot grootscheepse restauratie van monumenten in de jaren 1980. Rond 1990 is deze fase alweer voorbij.

In de tijd van sanering en kaalslag en het realiseren van doorbraken en sociale nieuwbouw was er niet veel belangstelling voor de vele, in erbarmelijke staat verkerende, monumentale huizen en gebouwen. Mede door een stimulerend beleid vanuit de rijksoverheid kwam hier verandering in. Het verhaal van Pieter markeert de overgang van ‘die ouwe meuk moet worden opgeruimd’ naar ‘hoe behouden we zoveel mogelijk historische waarden’. Het beschrijft een nieuwe fase in de wijze waarop Culemborg zijn hart verjongde. Een aantal beeldbepalende restauraties passeert de revue, met de dilemma’s, keuzes en toevalligheden die daarbij hoorden. Dit alles komt aan de orde tegen de achtergrond van de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland.

Wil je de Voetnoot lezen? Word dan lid van voet.

Overigens is deze rijk geïllustreerde uitgave ook verkrijgbaar bij boekhandel Tomey op de Markt in Culemborg.