Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voetnoot Stadsrechten – geraadpleegde literatuur

1. Algemeen

 • Janse, Dr A., Verkochte Vrijheid, het Leerdamse stadsrecht van 1407, Verloren Hilversum, 2007
 • Bemmel, A. van, en M. van der Eerden-Vonk (Red.) De stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen, Uitgave van de historische kringen in de drie steden, 2016
 • Camps, H.P.H., Het stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330)., Verloren Hilversum, 1995
 • Blecourt, Mr A.S., Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, J.B. Wolters. Beschikbaar in de KB en hier.

2 Ontginningen en 3. Stadsontwikkeling

 • Bavel, B.J.P. van, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in eht westelijk gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 – ca. 1570 (Hilversum 1999).
 • Bos, P. en J. van Liere, ‘De ontwikkeling van een stadsplattegrond’, Ekstern 7 (1980) 15-22.
 • Haartsen, A, B. Olde Meierink, S. van Ginkel-Meester, R. Stenvert en R. de Groot, Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Culemborg. Inventarisatie en waardering van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Culemborg, uitgevoerd door Lantschap, in samenwerking met Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) en Optifield (Haaften 2012).
 • IJzerman, M., De vergeten vaarverbinding van Zaltbommel naar Culemborg. De geschiedenis van een eeuwenoude vaarverbinding dwars door het polderlandschap van de West-Betuwe (Kerk-Avezaath 2008).
 • Pouw, G., ‘Onontgonnen geschiedenis’, Vragen naar de middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van Culemborg’, Voetnoot (uitgave van het Historisch Genootschap Voet van Oudheusden, Culemborg) 10 (1993) 10-25.
 • Rutte, R., ‘Middeleeuwse nieuwe steden in Nederland. Aanzet tot een onderzoek naar oorsprong, verspreiding en betekenis’, Bulletin KNOB 95(6) (1996) 189-202.
 • Rutte, R., ‘Falen of slagen. Motieven bij laatmiddeleeuwse stadsstichtingen’, Historisch-geografisch Tijdschrift 18(1) (2000) 1-11.
 • Rutte, R., ‘Stadswording in het rivierengebied ten zuiden van Utrecht gedurende de veertiende eeuw’, Het Kromme Rijngebied, tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, 37(1/2) (2003) 1-11.
 • Schaik,R. van, ‘Culemborg in de spiegel van zijn middeleeuwse stadsrekeningen’. Uit Stedelijk verleden in veelvoud, opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis, p. 105-120, Hilversum 2011
 • Heij, Cees, Hoe oud is Culenborg nu eigenlijk?, Uit ‘Het eigene van Culemborg’, beschikbaar in de bibliotheek van Voet nr 116 en hier.

5. Transcriptie en hertaling

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=210&miadt=102&miaet=1&micode=0826&minr=10370624&miview=inv2

 • J.A. Prins-Meijer en W. Prins, Culemborg bespied. Een historische schildering van Markt 11 en 13 te midden van het Culemborgse leven van 1475 tot 1922 (Amsterdam 2003) 160-163.

6 Toelichting

 • Janse, A. , Ridderschap in Holland, Verloren Hilversum, 2001
 • Berents, Dr D.A., Misdaad in de middeleeuwen, proefschrift, Walburg pers, 1976
 • Berents, Dr D.A., Het werk van de vos, samenleving en criminaliteit i9n de late middeleeuwen, Walburg pers, 1985
 • Glaudemans, C., Om die wrake wille, eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland, Verloren Hilversum 2004
 • Jappe Alberts, Dr W., Het middeleeuwse keurboek van de stad Doetinchem, Walburg pers, 1979
 • Heerwaarden, J.van , Opgelegde bedevaarten, een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300 – ca. 1500), van Gorcum, Assen, 1978
 • Diederiks, H. en H. Roodenburg, Misdaad, zoen en straf: aspecten van de middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden, Uitgeverij Verloren, 1991

7. Zegelaars

 • Dek, A.W.E., De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborg’s spruitende heren van Boxmeer, in: De Nederlandsche Leeuw 3 (1975)
 • Heniger, J., Zweder van Vianen, in: In het land van Brederode, Historisch Tijdschrift voor het Land van Vianen, november 1977, pp. 1-4
 • Plomp, N., De oudste generaties van het geslacht Van Lynden (I), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 53 (1999), pp. 154-194
 • Plomp, N., De oudste generaties van het geslacht Van Lynden (II), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), pp.231-271
 • Schilfgaarde, A.P.van, Het adellijke geslacht van Rossem, in: De Nederlandsche Leeuw 70 (1953)
 • Vermast, P.G.F., De heeren van Goye, in: De Nederlandsche Leeuw 66 (1949)

8. Weer 

 • Kuys J. , L. de Leeuw en V. Paquay, De Tielse Kroniek, Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566, Verloren Hilversum, 1983
 • Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 2 1300-1450, Uitgeverij van Wijnen, 2e druk, 1996

Grote Hongersnood Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_hongersnood_van_1315-1317