Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2010 Structuurvisie
gemeente Culemborg

In de structuurvisie wordt de visie van de gemeente op de ruimtelijke ontwikkelingen in Culemborg tot het jaar 2030 beschreven.

In de structuurvisie deel A (1 juni 2010) leest u Trends en beleid: bevolkingsontwikkeling, benodigd aantal woningen, vereiste bedrijventerreinen, aantal auto’s, bereikbaarheid, milieu, recreatie en toerisme, waterbeheer, woonvisie. Verder een sterkte/zwakte analyse en een opsomming van de verschillende dilemma’s. Tot slot een overzicht van de verschillende thema’s en de sterkte/zwakte analyse in tabelvorm.

De structuurvisie deel B (28 oktober 2010) beschrijft verschillende ontwikkelingen: Wonen, Bereikbaarheid, Water en Groen (waaronder Vrijkomende Agrarische Bebouwing – VAB), diverse voorzieningen, bouwlocaties, de manier om Culemborg een aantrekkelijke plaats te laten blijven en de verschillende projecten die nodig zijn om de structuurvisie te realiseren.

In de structuurvisie deel C (26 oktober 2010) leest u over de beleidsmatige, instrumentele en financiële zaken en de uitvoeringsstrategie.

In de Inspraaknota leest u de opmerkingen organisaties hebben gemaakt over alle delen van de structuurvisie.

In het raadsvoorstel van 20-01-2010 hoe een en ander aan de raad is gepresenteerd.