Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ANBI stukken

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Voet is een ANBI sinds 1 januari 2008.

Het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden is een ANBI, donaties aan ons genootschap zijn dan ook aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. En niet alleen donaties. Als u iets doet voor ons genootschap, bijvoorbeeld, u rijdt heen en terug naar Lutjebroek om een excursie te organiseren, dan zijn de kilometerkosten aftrekbaar tegen €0,19 per kilometer. Nadere informatie vindt u hier.

Ons fiscaal (RISN) nummer is 8160.46.967 .