Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Verslag excursie Harderwijk 11 mei 2024

Op deze mooie lentedag zaterdag 11 mei vertrok de bus van Krol Reizen op tijd vanaf het station Culemborg, tot de laatste plaats gevuld met leden van de vereniging. Maar liefst 53 personen hadden zich hiervoor ingeschreven, allemaal vol verwachting uitziend naar wat deze excursie te bieden zou hebben. En dat was beslist veel!

Dit jaar ging de reis naar Harderwijk. Een paar leden van de excursiecommissie hadden op verschillende manieren kennisgemaakt met de stad en waren daar zeer verrast over. De commissie heeft vervolgens een bezoek gebracht aan de stad en zich laten rondleiden door Roeland Geertzen, oud-wethouder en sinds een klein jaar woonachtig is in Harderwijk. De keuze was snel gemaakt.

Na een kleine intro van de chauffeur, die al meerdere keren groepen van Voet vervoerd bleek te hebben, vertelde Ineke de Weerdt hoe de dag eruit ging zien. Daarna kwam Leo van der Kooij aan het woord met een verhaal over de Hanze, de vereniging van kooplieden in de late Middeleeuwen. Harderwijk had in de 13e tot 15e eeuw een belangrijke positie in dit handelsverbond. Mooi op tijd arriveerde het gezelschap in Harderwijk.
In café/restaurant Monopole, mooi gelegen aan de boulevard met uitzicht over het Wolderwijd, werd koffie met gebak opgediend. Tijdens het nuttigen hiervan vertelde Roeland Geertzen over de geschiedenis na de Hanze. Hoe de stad tot armoe verviel en later onderdak verleende aan het Koloniaal werfdepot. Hier werden in de negentiende en in eerste jaren van de twintigste eeuw jonge mannen geworven voor de krijgsdienst in Indië. Daar zat ruig volk tussen waar kroegbazen en prostituees flink aan verdienden, maar wat de reputatie van de stad geen goed deed. De visserij was heel belangrijk totdat de aanleg van de afsluitdijk in de dertiger jaren van de vorige eeuw daar een eind aan maakte. Harderwijk huisvestte tot het einde van de Koude Oorlog nog vijf kazernes.

Bijzonder vermeldenswaard is ook de universiteit van Harderwijk. In de 18e eeuw studeerden hier beroemdheden als Boerhave en Linnaeus die hier ook promoveerden. In 1810 werd dit wetenschappelijk instituut door Napoleon opgeheven. De hortus en het snijkamer van de Universiteit, waar de studenten aan de hand van secties anatomisch college kregen, het huidige Marius van Dokkum museum, zijn hier nog getuigen van.
Na de koffie werd het gezelschap verdeeld; twee groepen gingen met een gids een stadswandeling doen en twee groepen brachten een bezoek aan het Stadsmuseum en het Marius van Dokkum museum.
Bij de stadswandeling werden interessante plekken bezocht zoals de Vischpoort, de schitterende, barokke raadszaal in het oude stadhuis en de Grote Kerk, waar de prachtige gewelfschilderingen bewonderd werden. Deze schilderingen die nog niet zolang geleden onder reformatorische witkalk tevoorschijn gehaald waren, zijn nog steeds in restauratie.
De verschillende verhalen en de verhalen van de gidsen tijdens de stadswandeling  sloten mooi op elkaar aan. Zowel de stadswandeling als de beide musea waren zeer de moeite waard.
Na de lunch in Monopole werden de groepen gewisseld.

Zo langzamerhand werd het weer tijd om de bus op te zoeken die de deelnemers weer naar Culemborg reed. Ook deze keer liep de rit van een leien dakje want ruim binnen de geplande tijd kwam de bus aan bij het station .
Iedereen was vol lof over deze geslaagde excursie.