Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuw: www.culemborgtoen.nu

Sinds 24 maart jl. is www.culemborgtoen.nu in de lucht, een nieuwe website over de geschiedenis van Culemborg. Met deze website is een lang gekoesterde wens van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden en de Stichting Culemborgzoalshetwas in vervulling gegaan: een sprankelend platform, waarin de geschiedenis van Culemborg wordt verbonden met het leven van vandaag en morgen. Het Cultuurfonds Culemborg heeft bijgedragen in het verwezenlijken daarvan.

De initiatiefnemers zijn begonnen met het bundelen van alle historische informatie uit hun oude websites. Wat op korte termijn regelmatig gaat volgen zijn nieuwe stukken. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie bekend is geworden of oude fotos en audio- en videomateriaal zijn ontsloten. Of omdat er historisch belangrijke data te vieren zijn, die om een toelichting vragen. Of omdat de situatie van vandaag historische gegevens over Culemborg in een nieuw perspectief plaatst. Vooral geen taaie stukken, maar toegankelijk en prettig leesbaar en kijkbaar materiaal voor iedereen.

De website wil een breed digitaal platform zijn voor de geschiedenis van Culemborg. Om daarvan meer te weten, te leren of te genieten. En ook om de wisselwerking tussen verleden, heden en toekomst te zien. Met overgeleverde verhalen en met (verwijzingen naar) wetenschappelijke feiten. In woord, in beeld en in geluid!

Via onderwerpenzijn in het menu van de website alle stukken op thema en subthema toegankelijk. Alle stukken hebben waar mogelijk ook specifieke ‘labels’ voor tijd, voor ruimte en voor mensen. De stukken zijn in het menu van de website ook weer via deze labels (en sublabels) toegankelijk.

Voor wie meer wil weten zijn er allerlei toegangen gemaakt naar meer informatie, of naar meer zelf doen (zoals onderzoek naar je eigen geschiedenis).

De website zal de eerste tijd worden gezien als een ‘voortdurend werk-in-uitvoering’. Dat geldt voor de inhoud, maar ook voor de vorm. De nu gekozen ‘ingangen’ naar historische informatie vormen daarvoor de basis, maar kunnen worden aangepast en aangevuld met andere. Aan de website kunnen ook tijdelijke of vaste ‘projecten’ worden verbonden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit initiatief te verbreden naar andere aanbieders van historische informatie in/over Culemborg.

Hou ons in de gaten!