Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na vele jaren …

Als je na 65 jaar weer naar Culemborg komt, kom je ogen tekort. Dit amateurfilmpje maakt dat duidelijk. In tien minuten ziet en hoort u alle elementen die voor een goed begrip van de stadsvernieuwing in de periode 1955-1990 van belang zijn: de sanering (grootschalige kaalslag) en de doorbraken, de nieuwbouw, de gerestaureerde monumenten, en enkele ‘zieke’ plekken die nu zijn aan te wijzen. De film vindt u hier.

Pieter Glasbergen

Foto bovenaan: De Fransche School in de jaren 1960. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)