Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Berichten van het Regionaal archief Rivierenland (RAR) in Tiel

Ook voor het RAR zijn de coronabeperkingen vanaf 25 februari voorbij. Het is op dit moment nog niet mogelijk om vooraf stukken aan te vragen als je weet wanneer je de studiezaal bezoekt. Op de studiezaal zit altijd iemand die je verder kan helpen en vragen kan beantwoorden. Je kunt je vragen ook telefonisch (0344 612 230) of via e-mail aan de studiezaalmedewerkers stellen. Zie voor meer informatie en uitleg over hoe het aanvragen in zijn werk gaat de op de website.

Via het digitale platform Vele Handen hebben meer dan 250 deelnemers al bijna 40% van de repertoria uit ons werkgebied getranscribeerd en geïndexeerd. Informatie over vrijwilligers bij het RAR vindt u hier.

De omvangrijke archieven van de rechtsvoorgangers van het Ziekenhuis Rivierenland zijn recent geïnventariseerd. Het betreft onder andere de Culemborgse ziekenhuizen St. Barbara en het Beatrixziekenhuis. Het archief (toegang 0201) bevat stukken uit de periode 1901 – 2017 en bevat onder meer de strenge instructies voor het personeel en albums met foto’s van ziekenzalen uit begin vorige eeuw.

Al langere tijd is het RAR bezig om de straatnamengeschiedenis van de aangesloten gemeenten te onderzoeken. De resultaten zijn te vinden op de website in toegang 5000 ‘Zoekhulp straatnamen in het Rivierengebied’. Het straatnamenoverzicht van Culemborg vindt u hier.

Afgelopen maanden zijn de beschrijvingen van de bouwvergunningen van Culemborg over de periode 1930-1990 gecontroleerd en verbeterd. In totaal gaat het om circa 7.000 dossiers. Doordat de oude adresgegevens zijn omgezet naar de huidige adressering, zijn oude bouwtekeningen gemakkelijker terug te vinden.