Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Erfgoed 2021

Hier staat het overzicht van alle recente downloadable beleidsstukken van de gemeente, onder meer over archeologie, cultuurvisie, cultuurhistorische waarden en welstandsnota.

In de loop van 2021 verwachten we in het kader van de komende omgevingswet een nieuwe aanzet tot lokaal erfgoedbeleid.