Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Samen voetzoeken?

Genootschap AWK Voet van Oudheusden. Zo luidt de volledige naam van onze vereniging. In de praktijk spreken we van VOET.

Op het schilderij De Spreekwoorden van Pieter Bruegel uit 1559 is rechtsonder deze man te zien. Hij valt door de mand, maakt een lange neus en haalt een wit voetje. Welnu, voor deze rare periode willen we u nog een voetje geven.

Er zijn allerlei uitdrukkingen waarin Voet een rol speelt. Iemand de voet dwars zetten. Op de voet volgen. Voetstoots aannemen. We zouden graag een langere lijst hebben van Voet-uitdrukkingen. Denk er eens over na, zoek eens op internet, kijk eens in je boekenkast.

Schrijf ze op en stuur ze (voor 15 mei 2020) naar redactie@voetvanoudheusden.nl Dan staan we weer samen op goede VOET.