Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De nieuwe omgevingswet

tekst

De invoering van de nieuwe omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de grondwet van 1848. Met de Omgevingswet worden 26 wetten geïntegreerd op het gebied van bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken door minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in burgers en ondernemers. De VVD organiseerde 29 september 2019  een interactieve informatie avond met Tweede Kamerlid Hayke Veldman over deze nieuwe wet om u te informeren over de veranderingen én kansen, maar ook om uw invulling over het lokale maatwerk te horen.