Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kunst en Kracht 1917-2020

Petronel Mulder heeft eerder het boek Kracht en Vriendschap Culemborg, 1882-2010 uitgegeven en nu is Kunst en Kracht 1917-2010 verschenen.

Het rijk geïllustreerde boek is een eenmalige oplage van 100 exemplaren. De geschiedenis van de gymnastiekclub is opgetekend aan de hand van notulen, krantenartikelen, documenten en foto’s. Het gaat de auteur er om de waardevolle geschiedenis van deze verenigingen te boekstaven. “Het is geen handeltje en ik ben geen schrijver. Het is een uit de hand gelopen hobby, waarbij het fijn zou zijn als ik de drukkosten eruit kan halen”, aldus Petronel.

De uitgave kost 23 euro. Via kenk.boek@outlook.com kunnen geïnteresseerden zich melden