Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leesclub 2 (2019)
Kalkhoven

In 2019 hebben we in 3 sessies de Geschiedenis van Culemborg van J.D.J. Kalkhoven besproken (uitgegeven door de firma Van Dam & Van der Marck te Culemborg in 1890). Het boek kan gratis worden gedownload. Klik hier om het boek te downloaden

Deze geschiedenis is in losse katernen uitgegeven. Jammer genoeg heeft Kalkhoven het niet kunnen voltooien, dus zijn het in het totaal 287 met grote letter geprinte pagina’s geworden.

In zijn lezing op 14 oktober 1987 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Voet zegt mr. P.J.W. Beltjes het volgende over Kalkhoven:

“Rond de eeuwwisseling waren hier twee onderwijzers, die zich vele jaren met de geschiedenis van Culemborg bezig hielden, te weten: J.B. van den Ham (van de school aan de Prijssestraat) en J.D. Kalkhoven (bijgenaamd ‘De Muis’, van de rk Jongensschool). Hoewel de eerste van protestantse en de andere van rooms-katholieke huize was, keken zij over de grenzen heen en waren goede vrinden. Van den Ham deed veel aan archiefonderzoek en verschafte Kalkhoven belangrijke stof voor diens boek De Geschiedenis van Culemborg, dat in de jaren 1888 tot 1890 bij A.H. van Dam in 50 wekelijkse afleveringen verscheen, tegen 10 cent per stuk. Het boek van Kalkhoven, een met talrijke archiefvondsten aangevulde bewerking van Voet, is voor ons nog steeds van belang. Af is het nooit gekomen; het werd gestaakt bij het jaar 1673. Het verhaal ging dat in de ogen van de rk geestelijkheid Kalkhoven in zijn boek niet rooms genoeg was, waardoor het maar niet verder moest verschijnen!” (Voetnoot 2001-25-p. 14).

We zijn nagegaan of we dat oordeel met de tekst in de hand kunnen begrijpen.