Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aanvullende informatie bij de Voetnoot over de spoorbrug

Inhoud

In de Voetnoot (2019-67) is géén literatuurlijst opgenomen. In dit dossier staat een overzicht van de gebruikte bronnen en een lijst van geraadpleegde literatuur en materiaal om verder in te grasduinen als je meer wilt weten over de Culemborgse en andere bruggen.

Uit de literatuurlijst hebben we een aantal publicaties als pdf beschikbaar. Die zijn toegevoegd aan dit dossier.

Literatuur

P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper, Culemborg, beeld van een stad (Culemborg, 1988)

Hoofdstuk IX (pp. 190 e.v.) bevat informatie over de spoorbrug. Dit boek is te vinden in de bibliotheek van Voet (nummers 0348 en 0349 en op de website).

G.J.L Koolhof, De Spoorbrug bij Culemborg 1868-1982 (Culemborg, 1982)

Han Koolhof maakte een uitgebreide beschrijving van de brug tot aan de vervanging in 1982. Veel technische details, waar voor het ontwikkelen van de Voetnoot dankbaar gebruik van is gemaakt. De uitgave is te vinden in de bibliotheek van Voet (nummer 0479) en een aanrader om te lezen als je van techniek houdt. Han Koolhof was naast auteur ook uitgever van een aantal standaardwerken van de Culemborgse geschiedenis, waaronder Beeld van een Stad.

A. Den Ouden en H. Schippers, ‘IJzerconstructies’, in: H. W. Lintsen, De geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van de moderne samenleving 1800, 1890. Deel III, Textiel. Gas, licht en elektriciteit. Bouw,  pp. 272 – 300 (1993)

Voor wie alles over ijzerconstructies wil lezen. Je leest het artikel hier (het artikel kan vanaf deze plaats ook gedownload worden).

M.A. Sipman, ‘De Reuzenwerken van onzen Tijd’, (1872) schrijft over de ‘Spoorwegbrug bij Kuilenburg‘.

Het artikel is als fotokopie beschikbaar in de bibliotheek van Voet, nummer 0186. De complete uitgave is antiquarisch verkrijgbaar via bijvoorbeeld boekwinkeltjes.nl.

G.P.J Verbong en N.J. Cuperus, ‘De Spoorbruggen’, in H. W. Lintsen, De geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van de moderne samenleving 1800, 1890. Deel V, Techniek, beroep en praktijk,  pp 178 – 201 (1994)

In dit overzichtswerk over techniek staat een lezenswaardig artikel over de bouw van spoorbruggen in de negentiende eeuw. Met veel achtergrondinformatie en verwijzingen. Je leest het artikel hier (het kan vanaf deze plaats ook gedownload worden).

Bronnen

Het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Ingenieurs (jaargang 1871-1872) is online te raadplegen en te downloaden.

In die jaargang staat het artikel ‘Beschrijving van de brug over de Lek te Kuilenburg’ van de ingenieurs Van Diesen en Evers. Deel 1 lees je vanaf pagina 156  (nummers verwijzen naar de pagina’s in het pdf-document!), deel 2 vanaf pagina 198 en de ‘Platen’ vanaf pagina 327.

De kamerstukken van het amendement-Goltstein (zie Voetnoot 67, pagina 5) lees je in de volgende documenten:

De Handelingen van de Tweede Kamer van 24 juli 1860, met het betoog van Van Goltstein

De Handelingen van de Tweede Kamer van 25 juli 1860, met de beraadslagingen en besluitvorming

Het boekje van aannemer Quant (zie Voetnoot 67, pagina 9) is zeer de moeite waard om door te lezen. Je vindt het hier op de website van Voet.