Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Familie 6 Gerard III van Rossem

citeertitel familie 6.  <bijgewerkt 24-8-2018>
verwijzing familie 7.
hoofdpersoon Gerard III van Rossum (mede-oorkonder 1318 Culemborg). Geboorte- en sterftejaar onbekend. Vermeld van 1291 tot in 1340. Zegelt met drie vogels. (Het wapen van Van Rothem (Van Rossem) had drie vogels op een zilveren schild. Het is niet duidelijk of het om valken of papegaaien gaat). Krijgt in 1291 uit de vaderlijke nalatenschap het huis te Rossum en de molen te Caldenbeke. Citaat: “Bezegelt als ‘neve’ van Jan Godard van Beusichem het stadsrecht van Culemborg (1318). Beleent in 1321, op verzoek van zijn broer Goossen, iemand met de halve Coddenmolen te Goch, in 1340 beleend te Rossum.” Van Gerard III geen partner en geen kinderen gevonden.

grootouders vaderszijde Grootvader Gerard van Rossem (ook: Rothem, Roteim, Rotheim, Rotthem Roithem, Rothen) is overleden vóór 1291. Ridder (1276). Grootvader Gerard wordt in 1276 ook aangeduid als Gerard ridder van Rothem (= Rossum), richter en dijkgraaf van Gelre in de Bommelerwaard, met zijn broeder Johan, richter van Hessel (Heesselt, gem. Varik). Gerard was getrouwd met Hadewigis (??-ca.1291); vooordien relatie met een onbekende vrouw; met haar: zoon Gerard van Rossum. Had met Hadewigis twee kinderen: Goossen van Rossum en Hendrik van Rossum. Grootvader Gerard was de zoon van Goossen van Rossem (1220-1285, overleden vóór 1287) en kleinzoon van Gerard van Rossem (??-??), die wordt vermeld van 1224 tot 1226. Grootvader Gerard komt voor van 1224-1226 als getuige van de graaf van Gelre. Hij was de broer van Hermanus de Rothem.
grootouders moederszijde Giselbertus (Gisebrecht) Walterus Uten Goye (Giselbertus filius Walteri ex Goye, zoals hij steeds zegelt) heer van Langerak-Hagesteijn en van Houten burggraaf van Utrecht (1258-1299) & Margaretha van Teylingen (1255-1288). Giselbertus had twee zusters en een broer: Agniese van Langerack (1256-1317); Maria Uten Goye (ca.1260-1312); Walter (Wouter) Uten Goye (ca.1260-1311). Giselbertus was de zoon van Walterus Uten Goye heer van Langerak-Hagesteijn (1220 of 1230-1281) en Alverade Mabelia van der Berghe van der Leede van Arkel (ca.1230-1288). Margaretha van Teylingen was de dochter van Dirck Willemsz heer van Teijlingen (1225 of 1230-1282) & (1e huwelijk) Gheertrudis (Gertrude) van Arkel van Heukelom vrouwe van Teijlingen (1230-1283). Gertrude had een zus, Mabelia van Arkel van Heukelom (1275-??).
ouders Goossen (Goswin) van Rossem (ca.1275-ca.1345) trouwt in 1310 met Margaretha Uten Goye (ca.1275 of 1290-1340). Vader Goossen van Rossem had een halfbroer Gerard en een broer Hendrik.
broers Eén broer: Goossen (Gozewijn) van Rossum, ridder in 1357, landscommandeur der Ridderlijke Duytsche Orde, (??-1405), trouwt met Maralde Steck (??-??).
zusters geen zusters
zoons geen zoons.
dochters geen dochters.
bijzonderheden 1 Hoofdpersoon wordt in de oorkonde van 1318 aangeduid als ‘Gerraet van Rossem’, met het predikaat ‘neve’ van Jan (Johan) I van Beusichem heer van Culemborg en Maurik en erfschenker van Sticht Utrecht (1277-nov. 1321).
bijzonderheden 2 Is Gerrit van Rossum familie van Johan I van Beusichem? Waarschijnlijk niet. Gerrit is geen neef in de moderne betekenis van dat begrip. Vijf generaties terug heeft Gerrit een betbetovergrootmoeder die (mede) ‘Van Bosinchem’ heet, maar zij is waarschijnlijk een telg van de Van Amstels. Haar naam: Rixa (Rixa van Bosinchem) Gijsbrechtsdr van Amstel (1184-ca.1252). Rixa was de dochter van Gijsbrecht I Egbertsz van Amstel (ca.1140-ca.1188) & Hadewigis Nn (??-??). Hoe dit zij, ik kwam hier op dood spoor.

‘familie 6’ – Hans Bosveld