Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voetnoot Stadsrechten – toelichting dossier

In de Voetnoot is een verkorte versie van de literatuurlijst opgenomen. In dit dossier de uitgebreide versie als  Voetnoot stadsrechten – geraadpleegde literatuur.

Om na te gaan wie de zegelaars waren en hoe hun verhouding tot Johan van Beusichem is, heeft Hans Bosveld † nogal wat genealogische gegevens verzameld. Dit materiaal was te uitgebreid om in de Voetnoot op te nemen, maar we delen zijn aantekeningen graag.

Deze notities zijn niet bedoeld als concepttekst voor het Voetje, maar als verantwoording naar mijn collega’s van de werkgroep stadsrechten. Alleen gebruiken na overleg met de redactie.

Uit de literatuurlijst hebben we een aantal publicaties als pdf beschikbaar. Die zijn toegevoegd aan dit dossier.