Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gids van joods erfgoed in Nederland

tekst Waarom ik dit boek kan aanbevelen: het is een aanrader voor iedereen die het Joods cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Doordat de gids vlot is geschreven en voorzien van toegankelijke informatie is het boek ook erg geschikt voor wie (nog) niet zoveel kennis heeft over het joodse leven in Nederland.

De schrijvers, Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno, hebben meer boeken over de joodse wereld in Nederland geschreven, maar dit boek is extra boeiend door de opzet.

De auteurs beschrijven namelijk per streek en plaats de vele gebouwen, monumenten, plekken en objecten die te maken hebben met de joodse cultuur, religie en geschiedenis. Dit varieert van een kleine dorpssjoel en een vergeten begraafplaats tot het Spinozahuis in Voorburg en de resten van het imperium van textielbaron Menko in Enschede. Met aandacht voor regionale verschillen en details, op basis van veel en gedegen onderzoek, worden de geschiedenis en de huidige joodse gemeenschappen uitvoerig beschreven. Het boek is rijk geïllustreerd met historische afbeeldingen, foto’s en stadsplattegronden. Een onmisbaar naslagwerk en een uitvoerige gids.

Deze gids is daarnaast ook zeer goed bruikbaar bij een stadswandeling in een van de vele plaatsen die aan bod komen.
In het deel Utrecht en het Rivierengebied is te lezen waarom vóór 1796 er in enkele kleine dorpen en stadjes rond Utrecht wel gemeenschappen van joden ontstonden en in de stad Utrecht niet of nauwelijks.

Over Culemborg wordt geschreven op de bladzijden 281-284.

Enkele hiaten of foutjes zijn er ongetwijfeld. Zo wordt de Westerwal in het stukje over de vroegere begraafplaats te Culemborg, per ongeluk Aalsdijk genoemd. Aalsdijk is echter de naam van de oude begraafplaats aan de Aalsdijk in Buren. Een vergissing, die niets afdoet aan de verdere zorgvuldigheid waarmee de schrijvers te werk zijn gegaan. De schrijvers krijgen graag opmerkingen en aanvullingen via hun uitgever.
Kortom, een boek om steeds weer op te pakken en te lezen en te herlezen…
 
Gids van joods erfgoed in Nederland
Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
ISBN 9789059374508
Prijs:  € 39,99