Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De Redichemse Waard en Voet

De Redichemse Waard
Volgens artikel 3 van onze statuten werkt Voet aan het “behoud en herstel van in Culemborg en omgeving aanwezige monumenten van historie en landschap”. Vandaar dat we ons al geruime tijd inzetten voor de Redichemse Waard.

Dat gebied is waarschijnlijk de kraamkamer van Culemborg geweest, maar het is nog niet archeologisch onderzocht. De manier waarop met het gebied is omgegaan kan al veel bodemsporen hebben vernietigd. Waar woonden onze voorouders en waar stond de galg?
Onze werkgroep Erfgoed en Archeologie is al geruime tijd nauw betrokken bij de initiatieven van bezorgde burgers in de stad en heeft een speciale rol om via archiefonderzoek en cartografie te zorgen dat de historie van dit gebied boven water komt.
Om nu nog beter samen met een stem te spreken hebben we als belanghebbende meegewerkt aan het tot stand komen van een Stichting Collectief Redichemse Waard. Dat doen we samen met:
– De Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging
– Watersportvereniging de Helling
– Vereniging Natuur- en Vogelwacht Culemborg e.o.
– Stichting Redichem – De Geeren
– Burgerinitiatief Redichemse Waarde

Zo zijn we een betere partij in het gesprek tussen de betrokken ondernemers en de gemeente. We houden u van de ontwikkelingen via deze website en de nieuwsbrieven op de hoogte.

Het Collectief heeft een eigen Facebook pagina https://www.facebook.com/Stichting.Collectief.Redichemse.Waard.Culemborg/

De meest recente informatienotitie voor de gemeenteraad van juli 2020 vind u hier.