Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Waldeck Pyrmontdreef 1945 – Stellingen rond de spoorbrug

Stellingen rond de spoorbrug Bij een lezing over de Waldeck Pyrmontdreef werd een uitsnede getoond van een luchtfoto uit 1945 waarop FLAK-stellingen waren te zien. Was erg interessant en sommigen vroegen om meer foto’s. Welnu, hier zijn ze.

In 1945, na de slag om Arnhem, werden er veel luchtfoto’s gemaakt door de geallieerden. Een foto van het gebied rond de spoorbrug toont een groot aantal stellingen, bominslagen en geschutsposten. Wij hebben aan Ronald Geval, oud-medewerker van de EOD, de Explosieven Opruiimingsdienst, gevraagd de foto te analyseren. Over het algemeen: een keurig klein rondje is een FLAK stelling (FLugzeug Abwehr Kanone = luchtdoelgeschut), daarin stond een 20mm FLAK. Is het een rondje met een licht rand: bominslag. Een rechthoekig gevormde kuil als een U: geschutstelling. Hier zijn bevindingen:

overzicht stellingen en inslagen
Overzicht 1945 gebied rond de spoorbrug
A Personeelsstellingen binnen- en buitendijks
A Personeelsstellingen binnen- en buitendijks
B Personeelsstellingen binnen- en buitendijks
B Personeelsstellingen binnen- en buitendijks
C Krater, geen zware bom
C Krater, geen zware bom
D Personeelsstelling en FLAK-stelling
D Personeelsstelling en FLAK-stelling
E Inslagen, stellingen en FLAK
E Inslagen, stellingen en FLAK
F inslagen
F inslagen
B G Bomkraters
G Bomkraters
H Stellingen
H Stellingen
I Bomkraters
I Bomkraters
J Personeelsstellingen en geschutsstellingen
J Personeelsstellingen en geschutsstellingen
K Bomkraters
K Bomkraters
L stellingen en geschutsstellingen de rechthoekjes
L stellingen en geschutsstellingen de rechthoekjes