Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voetnoot 56 Schilderij

Op Twitter vroeg Rudi Oortwijn zich af waar hij het schilderij moest plaatsen op bladzijde 41 van deze Voetnoot, het stelde hem voor grote raadselen. En hij staat niet alleen met deze vraag, vandaar dat wij aan de schrijver van de Voetnoot, Kees Raven, een toelichting hebben gevraagd.

schilderj van Van Os, ongedateerd, blz 41 van Voetnoot 56
Lek vanaf de Veerweg in oostelijke richting

Om met het meest gemakkelijke te beginnen: rechts van het midden op de achtergrond staat de vierkante witte watertoren van het dorpje Werkhoven, aan de overkant van de Lek. Links daarvan is de oude brug (de Goyerbrug, gebouwd in 1938) over het toen (1952) net voltooide Amsterdam-Rijnkanaal te zien. Die oude brug had een hoge boogoverspanning.

Ná de kanaalverbreding in 1972 is die boogbrug vervangen door een brug zonder boog (1975). De oude boogbrug die op het schilderij zichtbaar is werd afgebroken in 1978. De plaat laat rechts onmiskenbaar het Pikse Boogerdje zien. Het wat te groot getekende zeilschip op de verre achtergrond komt net “om de hoek” in de rivier bij de huidige afgraving. Hij nadert dan de “Korte Noord”, het deel van de Lek bij Culemborg, dat het meest in noordelijke richting buigt. Het meest duidelijk herkenningspunt is de vierkante stenen waterschaal links in de dijk bij de hoge boom. Je moet écht oud zijn om dat nog te weten. Daar ligt nu ongeveer de Schalkwijkse toegang tot de Lek.
Het schilderij geeft dus de situatie weer tussen 1938 en 1978.

Voor de data zie www.oudhouten.nl.