Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Van Hazendonk publicatiefonds

Gerrit van Hazendonk. 21 januari 1901- 27 september 1992

Al sinds 1991 vind je op de begroting van Voet de post “Van Hazendonkfonds”. In dat jaar werd Gerrit van Hazendonk 90 jaar. De geldelijke geschenken die hij tijdens de receptie mocht ontvangen schonk hij aan Voet van Oudheusden.
Hieruit blijkt zijn interesse in de geschiedenis van zijn stad en het warme hart voor het Genootschap.
Gerrit van Hazendonk, geboren op 21 januari 1901, was niet alleen geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad maar heeft zich gedurende zijn leven actief ingezet voor Culemborgse gemeenschap. Van papier ophalen voor Klaartje, bestuursfuncties zoals bij Fortitudo, in de politiek, KVP, tot enthousiast zanger bij AMDG, het R.K. Kerkkoor. Als je in de H. Barbarakerk over de tegelvloer loopt, weet dan dat hij met zijn broer Nol zich hiervoor ingezet heeft omdat financieel mogelijk te maken.

In Culemborg was hij op late leeftijd een markante verschijning met zijn dagelijkse wandeling door de stad. Vanwege zijn statige voorkomen had hij als bijnaam “Heilige Geest”.

Met het Van Hazendonkpublicatiefonds spaart Voet om groter publicaties mogelijk te maken. Jaarlijks wordt het fonds aangevuld uit de begroting en een enkele keer ontvangt een gift voor dat doel.
Het fonds heeft in onder andere in 2018, het jubileumjaar Culemborg 700, het boek “Kijkend naar Culemborg“ mogelijk gemaakt. Verder is het boek over de Kapel uit dit fonds gefinancierd. Het volgend project is een boek over de archeologische vondsten in Culemborg en omgeving. Dat boek verschijnt in 2023.

Meer informatie over Gerrit van Hazendonk vind je binnenkort op de website van Bert Blommers.