Skip to content Skip to footer

Kaart van het gebied tussen Gorkum, Vianen, Wageningen en Den Bosch

Dit is de oudste bekende kaart waarop Culemborg (iets links van het midden) is afgebeeld. Het oosten op deze kaart ligt boven en de schaal is ca. 1:100.000. Het origineel van de kaart berust in het Staatsarchiv in Wenen. De afgebeelde kopie komt uit het Gelders Archief in Arnhem.

De kaart stamt uit c.a. 1526. Doel, maker en opdrachtgever van de kaart zijn onbekend. De kaart is grotendeels geschetst, wat in die tijd gebruikelijk was. De eerste beginselen van de driehoeksmeting, waarmee sneller en nauwkeuriger grote gebieden in kaart gebracht konden worden, werden pas enige jaren later gepubliceerd door Gemma Frisius. De locaties van de plaatsen op deze kaart zijn daarom ‘op het oog’ getekend of bepaald door metingen uit te voeren naar de zon, planeten en sterren. De moeite van een onderzoekje waard.

 

In de afbeelding hierboven zijn de namen van een aantal plaatsen op de kaart getranscribeerd weergegeven.

U kunt de kaart downloaden door er op te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens “afbeelding opslaan als” te kiezen.