Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Impressie van de lezing over Zutphen

Op maandag 25 april 2022 gaf Hendrik Haafkens, boegbeeld/programmamanager van het Erfgoedcentrum Zutphen, een lezing over de stad en haar rijke geschiedenis. Ook sprak hij over het project ‘De Vergeten Eeuw’. Dit alles mede als voorbereiding op de excursie van 14 mei, die zeker doorgaat!

Een geschiedenis van Vikingen, de graven van Hamaland, Utrechtse bisschop, koninklijke palts, de graven van Gelre (na ca. 1130), Zutphen als handelscentrum, Zutphen als ‘booming town tussen 1225 – 1350. En dan van Hanzestad naar een economische stagnatie. Na 1550 werd Zutphen een vestingstad. Met als gevolg belegeringen en innames. Na 1850 volgt de ontmanteling van de vesting en is er de komst van de spoorwegen, de stedelijke groei én de verpaupering. Na de tweede wereldoorlog kwam de wederopbouw. Veel van de oude historische gebouwen zijn hersteld en terug te vinden in het stadbeeld. Kortom: bij een wandeling is er veel te vertellen, maar ook nog relatief veel van terug te zien in de inmiddels gerenoveerde stad.

De sociale geschiedenis van de 19e eeuw kwam aan de orde in het project  “De Vergeten Eeuw” uit 2021. Voet wilde aanvankelijk in 2021 de excursie naar Zutphen houden, maar dat ging vanwege de Corona-tijd niet door. Jammer, daardoor misten we de tentoonstelling.  Maar we maken het goed. Hendrik Haafkens kwam het verhaal vertellen en de toehoorders, en zeker de mensen die meegaan met de excursie naar Zutphen, konden een leporello (harmonicaboek) over de Vergeten Eeuw meenemen en nog eens rustig thuis bekijken. Een leuk detail: de leporello is gemaakt naar voorbeeld van de leporello over de kerken in Culemborg. Weet u nog? De 10 meter lange banner op de markt voor de katholieke kerk.

Al met al een leerzame avond.