Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De grootste digitale boekenkast

Hebt u een boekenkast of misschien wel meer dan een? Kent u de wanhoop: waar laat ik nog een boek? Ja, ik weet het: e-books nemen niet zoveel centimeters, maar ja… geur zit er niet aan. Toch, het is een wonder wat er allemaal digitaal toegankelijk is. De hoofdingang naar literatuur en cultuurgeschiedenis is de ‘Digitale Bibliotheek NederLand’, kortweg DBNL, een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB, de nationale bibliotheek van Nederland).

Ik zocht op Culemborg en vond onder meer dit:

Culemborg
Stad, ontstaan in de middeleeuwen op een stroomrug van de Lek en een haaks daarop gelegen zandrug langs het riviertje de Meer. Vlakbij lag het kasteel van de heren van Beusichem. De in 1281 voor het eerst vermelde nederzetting kreeg in 1318 stadsrechten en werd kort daarna van een ommuring voorzien. De oudste bebouwing lag aan de zuidzijde van de Kattenstraat en Goilberdingerstraat, en langs de Oude Vismarkt-Markt-Varkensmarkt en de Herenstraat…”

Wilt u verder lezen over wat er is geschreven over kerken, scholen, huizen, molens en de watertoren? Dat kan hier.