Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De nieuwe Voetnoot 72
door Pieter Glasbergen

Voetgenoten ontvingen dezer dagen de nieuwe Voetnoot. Pieter Glasbergen beschrijft daarin hoe Culemborg zijn hart verjongde. Een mooi verhaal en rijk geïllustreerd.

Na de Tweede Wereldoorlog maakt Culemborg een flinke groei door. Rondom het eeuwenoude stadscentrum verrijzen nieuwe wijken en een industrieterrein. Maar datzelfde oude centrum vertoont kenmerken van een gribus. Oude fabriekjes, smalle steegjes, verkrotte huisjes zonder enig comfort en een slechte ontsluiting voor het verkeer zorgen voor problemen die dringend om een oplossing vragen. De gemeente Culemborg gaat vanaf midden jaren 1950 over tot een beleid van stadsvernieuwing onder het motto ‘Culemborg verjongt zijn hart’. Uiteindelijk zal de industrie uit het centrum verdwijnen, worden ‘doorbraken’ gerealiseerd en verrijzen er gloednieuwe woningen in de plaats van de uitgewoonde krotten. Dat gaat niet zonder slag of stoot en leidt tot een heuse ‘ambtenarenkwestie’.

Pieter Glasbergen was als wethouder voor een deel van deze stadvernieuwing verantwoordelijk. Hij is een enthousiast stadsgids en ging zich bij zijn wandelingen steeds meer vragen stellen bij de totstandkoming van het huidige beeld van de stad. Van die zoektocht doet hij verslag in dit eerste deel van een tweeluik over de Culemborgse stadsvernieuwing in de jaren 1995-1990.

Geen lid en toch deze Voetnoot willen lezen? Word lid, dat is het gemakkelijkst. Je ontvangt dan vanzelf deel 2 van het tweeluik!
Te koop bij boekhandel Tomey.