Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terugblik op de lezing
De slag om de Grebbeberg

Dinsdag, 11 mei 2021, 81 jaar na de datum van 11 mei 1940, ging de lezing van Bernier Cornielje, omlijst met de muzikale bijdrage van Marieke Wittenhorst online. Het was een bijzonder verhaal, doorspekt met wrange humor.
De insteek van Bernier is om de manschappen, de verdediging van de Duitse invasie, wat meer respect te tonen dan over het algemeen wordt gedaan. Hij schets de situatie, de staat van de Nederlandse verdediging, de politieke besluiten, de Nederlandse zuinigheid. Zoals hij zelf zegt op een gegeven moment: het lijkt op een klucht ware het niet dat het zo onvoorstelbaar serieus was. Dat Nederland het niet zou redden tegen een Duitse invasie werd alom aangenomen, maar dat Nederland langere tijd weerstand zou kunnen bieden werd ruim overschat of werd zo neergezet om eigen, zeg politiek en militair, falen te verdoezelen. Afgezet tegen een tijd van ruim 80 jaar later, met andere communicatielijnen en met ander politiek bestel, klinkt het lachwekkend. Maar het geeft ook inzicht in een tijd waarin bestuurders op zeer grote afstand stonden van de burgers. Het gros van de mensen was zich nauwelijks bewust van de dreigende situatie, waarschuwingen werden afgedaan al doemdenkerij.
Veel veranderd? Daar kun je over van mening verschillen.

Het is een inzichtgevende lezing. Een stuk geschiedenis waar de meesten van ons, minstens via de verhalen, uitgebreid mee zijn opgegroeid.
De slag om de Grebbeberg, 11-13 mei, het bombardement op Rotterdam op 14 mei dat in 15 minuten de gehele binnenstad wegvaagde, als reactie op het verzet van de Nederlandse toepen: de Afsluitdijk, de Moerdijkbruggen én de Grebbeberg. De dreiging om Amsterdam en Utrecht te bombarderen. De overgave van Nederland op 15 mei 1940.
Bernier schets de aanloop naar de meidagen, eind ’39 tot mei ’40, Nederland in mobilisatietijd. Hij schets ook de keuzes die toen gemaakt werden, de voorbereidingen, de Waterlinie. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat Ouwehands dierenpark midden in het verdedigingsgebied lag? En wel met alle leeuwen, tijgers, apen en krokodillen. En wat daarmee gebeurde tijdens de invasie?
Kortom het is een indrukwekkend, schrijnend en wrang verhaal. Een mooie kijk op de meidagen van toen en de aanloop daarnaar toe.

Meer lezen?
https://www.grebbeberg.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Grebbeberg