Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pruisen voor de poort

In de Topografische Atlas Gelderland, bewaard op het Gelders Archief, komen onder de toegangsnummers 1551 en 1554 een  betrekkelijk groot aantal Culemborgse illustraties voor waaronder één die ik niet kende. Eerst dit: die illustraties zijn dus te vinden onder: Gelders Archief, [toegangsnummers] 1551 en 1554, trefwoord Kuilenburg.

Onder het toegangsnummer 1551 ook de mij onbekende illustratie: inv.nr 654. Op die illustratie, gemaakt in 1790, compareert een ‘Camp’ van Pruisische troepen op 17 september 1787 in de uiterwaarden ten noordoosten van de stad. In die uiterwaarden staat verder het volgende aangegeven: ‘Budberg Gaudi Eckersberg Artillerie’. Waarschijnlijk dus een regiment Pruisische artillerie [op doortocht?].

Kennelijk zijn de kanonnen per schip aangevoerd. Er liggen op de ‘rede’ van Culemborg namelijk 10 schepen. Verder is dit vel er een uit een serie. Het draagt no 13. En let eens op hoe de omgeving van de stad hier is weergegeven.

Kijk voor meer op https://www.geldersarchief.nl/

Met dank aan Gerrit Mentink.