Skip to content Skip to footer

Kringloop met kaarten

Veel Culemborgers hebben hem, de kaart van Blaeu uit 1649. Nu bestonden er in die tijd nog geen auteursrechten, dus konden latere drukkers zo’n kaart laten namaken of ze kochten uit een erfenis de originele drukplaten. Culemborg zat eerst in het ‘Toneel de Steden’ van Blaeu, maar de uitgever De Wit nam de plaat over in zijn stedenatlas uit 1698. Over die atlas en een lijst met alle 151 stedenkaarten is meer te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek.  De kaarten zijn online prima te bekijken: https://www.kb.nl/themas/atlassen/stedenatlas-de-wit