Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De heilige Corona

Corona: een virus, een bier en … een heilige.

Als kind opgegroeid in het katholieke Zuiden, ben ik zeer vertrouwd met heiligen. Iedere heilige bleek een specialisme te hebben. Meest bekend was het schietgebed: “Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn … weer vind”. Een schietgebed, mooi woord, een kort en krachtig gebed, specifiek gericht.

Nu blijkt er ook een heilige Corona te bestaan. Ze heeft niet in ieder heiligenregister een plaats. Ze is een van de martelaressen, die in de tweede eeuw de vroege kerk tot voorbeeld gesteld werd. Vergelijk haar met Emerentiana die aan het graf van haar geloofszuster de Heilige Agnes gestenigd werd.

Het lot van Corona was wreder. Ze was zestien jaar toen een vriend van haar man, Victor genaamd, onder de christenvervolging door Marcus Aurelius opgepakt en gemarteld werd.  Corona wilde zijn lijden verzachten en werd ook opgepakt. Onder verhoor erkende zij ook een christen te zijn. Ook zij werd veroordeeld. Haar beulen kozen twee palmbomen, bogen de toppen naar de grond, bonden Corona’s voeten aan de toppen en lieten de bomen weer omhoog schieten. Zo werd ze uit elkaar gerukt. Victor werd onthoofd.

De bronnen van dit verhaal zijn het niet eens over wanneer dit gebeurde, waar het gebeurde en welke keizer aan de macht was. Was Victor jong of oud, was Corona een echtgenote of vriendin? En over de bijbehorende feestdag zijn de bronnen het ook niet eens. Over de kern: haar hulpvaardigheid, veroordeling en wrede dood zijn ze het wel eens. Kijk maar eens op https://www.heiligen.net/heiligen/05/14/05-14-0177-victor-egypte.php

Daar staat over haar specialisme: “Corona is patrones tegen hagel en watersnood; haar voorspraak wordt ingeroepen tegen rugklachten en als hulp bij financiële aangelegenheden en geldzaken; als troosteres bij geloofstwijfels en in doodsnood, alsmede als raadgeefster bij ingewikkelde levensproblemen. Gezien de naamovereenkomst ligt het voor de hand haar voorspraak in te roepen tegen het in 2019 uitgebroken Coronavirus (COVID-19)”

Hun gedenkdag is 14 mei. Misschien toch goed zo nu en dan er een schietgebed aan te wijden.

Hans Saan