Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Redactie

Zo’n drie keer per jaar geeft Voet een eigen tijdschrift uit, de Voetnoten. Die staan ook allemaal op deze website. De redactie ontwikkelt ideeën, neemt contact op met mensen die een Voetnootsuggestie hebben, houdt contact met auteurs, zorgt voor historische degelijkheid, leesbaarheid en illustraties. De voortreffelijke vormgeving wordt al jaren verzorgd door Hans Bassa.

De redactie bestaat​ uit: Yvonne Jakobs, Jan Smits en Margreet de Nie. Hoofdredact­eur en contactpersoon uit het bestuur is​ Michiel Bugter. De redactie is te bereiken via​ redactie@voetvanoudh­eusden.nl

Voor bijzondere publ­icaties zoals het bo­ek “Kijke­nd naar Culemborg” wordt een beroep geda­an op een ad-hoc redactie.

De website wordt ond­erhouden door de wer­kgroep co­mmunicatie, te berei­ken via​ webredactie@voetvano­udheusden.nl