Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nieuws van het RAR

Update december 2020:
Check www.regionaalarchiefrivierenland.nl voor de actuele openingstijden en voorwaarden voor bezoek.

Gemeenteverslagen gedigitaliseerd

Sinds de invoer van de gemeentewet in 1851 waren gemeenten verplicht jaarlijks een verslag op te stellen over ‘den toestand der gemeente’. Dit was bestemd voor Provinciale Staten. Aan de hand van vaststaande hoofdstukken werd ieder jaar genoteerd hoe de situatie in de gemeente was: hoeveel fabrieken en hoeveel stoommachines zijn er; hoeveel mannen, vrouwen en kinderen werken er in iedere fabriek? Welke besmettelijke ziektes heersten er in de gemeente? Hoeveel mensen bezweken hieraan? Hoeveel scholen telde de gemeente?

Alles werd bijgehouden en doordat het jaarlijks gebeurde geven deze verslagen een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten. Tot 1930 zijn deze verslagen gemaakt. In 1935 werd er in veel gemeenten nog een soort samenvattend verslag gemaakt van de jaren 1931-1935. De gemeenten hielden meestal voor zichzelf ook een exemplaar. Dat betekent dat er per gemeente circa 80 verslagen zijn. En telt het werkgebied van het RAR nu 7 gemeenten, maar in 1851 waren dit er veel meer. Al deze gemeenteverslagen zijn nu gedigitaliseerd. Eind van de zomer 2020 zullen ze allemaal online te raadplegen zijn via de website van het RAR.