Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voettips 1 mei 2020

In deze aflevering onder andere de Internationale, documentaires en een nieuw Culemborgs boek!

Om te beluisteren
Ook nu weer een Belgische podcast met een historisch onderwerp als luistertip. Johan Op de Beeck doet het levensverhaal van De Zonnekoning uit de doeken. “Verwacht u aan een weergaloos verhaal, vol van anekdotes, soms smakelijk, soms bijzonder onsmakelijk en gruwelijk“. Niet te versmaden dus. Beluister de reeks hier.

Om (virtueel) te bezoeken
Het Mauritshuis in Den Haag heeft een gratis app beschikbaar gesteld waarmee je thuis op de bank in hoge resolutie de meer en minder beroemde kunstwerken uit de collectie kunt bekijken. “Open de app en volg de verhaallijnen, voorzien van prachtige verhalen in tekst en audio. Zoom in tot de kwaststreek en ontdek de mooiste details. Vergelijk schilderijen met hun infraroodopnames en zie welke aanpassingen schilders maakten in hun ontwerp.

Om te bekijken
PICL is een Nederlandse ‘streaming videodienst’ die je thuis de films laat zien die je normaal in het filmhuis zou gaan bekijken. Zeker in deze tijd is het een lovenswaardig initiatief, omdat je voor elke film betaalt (in de orde van 8 euro) en je daarmee zowel de makers van de films als de filmhuizen steunt. Je koopt gewoon een kaartje, dus. Je mag zelf bepalen welk filmhuis de entreegelden krijgt.

De dienst biedt zo’n beetje het hele aanbod van de Nederlandse filmhuizen. Voor deze Voettips selecteerde de redactie de film Leonie, actrice en spionne van de regisseuse Annette Apon. Leonie Brandt (1901-1978) droomde ervan om actrice te worden. Na het uitkomen van haar droom speelt ze de rol van haar leven: ze wordt actief als spionne voor de Nederlandse inlichtingendienst in nazi-Duitsland. Gehuld in een waas van mysterie is niet altijd duidelijk hoe ‘echt’ of hoe ‘fictief’ haar leven was. ‘Een intrigerende mix van documentaire en fictie over een raadselachtige vrouw’ – de Filmkrant. De film is nog tot 24 juni online te bekijken en kost € 8,50.

Om te lezen
Teun Bikker schreef mee aan de Voetnoot over de stadsrechten. In die Voetnoot werden naast de rechten zelf ook de inrichting van het lokale bestuur besproken. Teun is op die lijn verder gegaan. Ter gelegenheid van de gemeentelijke herindeling die resulteerde in de gemeente Vijfherenlanden is hij nagegaan hoe de steden en dorpen in die streek bestuurd werden. Van sommige plaatsen is nog een uitgebreid archief aanwezig, bij andere ontbreekt dat.

Zijn boek begint in 1284 en beschrijft al die plaatsen, gecombineerd met relevante anekdotes. Opvallend is de variatie in namen, verantwoordelijkheden en taken. Het boek is goed geïllustreerd met kaarten, zodat ook Culemborgers aan deze kant van de Diefdijk weten waar het over gaat. Het boek riep bij mij (Hans Saan) wel de vraag op hoe dat dat dan bij ons in Culemborg zat. Daar zouden we toch nog eens een Voetnoot aan kunnen wijden. Maar lees eerst dit boek! Het is een soort ‘gluren naar besturen bij de buren’.

Wie het boek wil bestellen, vindt informatie daarover hier.

Om mee te zingen
In Voet voor thuis van 1 mei besteden we aandacht aan de Dag van de Arbeid. Die dag kwam voort uit de strijd die arbeiders wereldwijd voerden voor betere arbeids- en leefomstandigheden. Het strijdlied dat daar bijhoort kennen we als ‘De Internationale‘. Vanwege het historische karakter publiceren we hier de tekst in de Nederlandse vertaling van Henriette Roland Holst (1899). De originele Franse tekst is van de Franse ‘communard’ Eugène Pottier uit 1871. Het lied was tot 1944 ook het volkslied van de Sovjet-Unie. Wil je meezingen, dan hebben we hier een mooie Russische begeleiding!

De Internationale
Ontwaakt! verworpenen der Aarde
Ontwaakt! verdoemd in hong‘ren sfeer
Reed‘lijk willen stroomt over de Aarde
en die stroom rijst al meer en meer
Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaaf geboor‘nen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten
begeerte heeft ons aangeraakt

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard‘

De staat verdrukt; de wet is logen
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot ‘t merg wordt d‘arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn ‘t moe naar and‘rer wil te leven
Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven
geen plicht leert zij waar recht ontbreekt

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard‘

De heersers door duivelse listen
bedwelmen ons met bloed‘gen damp
Broeders! strijdt niet meer voor and‘rer twisten
breekt de rijen hier is uw kamp
Gij die ons tot helden wilt maken
o! Barbaren denkt wat gij doet
Wij hebben waap‘nen hen te raken,
die dorstig schijnen naar ons bloed

Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard
en de Internationale
zal morgen heersen op Aard‘