Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Voetnoot 64 Erratum

Er is een onzorgvuldigheid geslopen in de Voetnoot over de Stadsrechten die in december 2018 verscheen.
Op bladzijde 48 staan de namen van de auteurs. Daar is per abuis de naam van mevrouw Beatrijs van Dijk niet juist vermeld. Waar staat ‘Beatrijs de Graaf’ gelieve te lezen ‘Beatrijs van Dijk’.
Onze verontschuldigingen aan mevrouw van Dijk, die ons erg geholpen heeft bij de totstandkoming van het artikel.

Namens de redactie van de Voetnoten,

Michiel Bugter