Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Familie 1 Johan van Beusichem

citeertitel

familie 7.     <bijgewerkt 24-8-2018>

verwijzing

familie 2 t/m familie 6.

hoofdpersoon

Jan (Jhan, Johan) I van Beusichem heer van Culemborg en Maurik en erfschenker van Sticht Utrecht, 1277-nov.1321 (1e oorkonder 1318 Culemborg), knape, was de 2e heer van Culemborg. Geboren en overleden in Culemborg. Gehuwd met Margaretha Gerardsdr vrouwe van Maurik (ca.1290-ca. 1306), dochter van Gerard heer van Maurik (ca. 1250 of 1260-??) en onbekende vrouw. Trouwde rond 1300 voor de 2e maal, met zijn ‘achternicht’ Agnes Pieternel (Petronella) van Zuylen van Abcoude (ca.1280-ca.1310), dochter van Gijsbert II (Gijsbrecht) van Zuylen van Abcoude (ca.1260-1322) en Nn.Claesdr van Cats (ca.1260-ca.1300); en kleindochter van Petronella van Beusichem (??-??). Agnes Pieternel was niet de achternicht – in de moderne betekenis van dat begrip – van Johan I van Beusichem. Wel was er sprake van bloedverwantschap. Johan I en Agnes Pieternel waren bloedverwanten in de 6e graad. Verwantschap gaat terug tot hun gemeenschappelijke stamvader, hun beider overgrootvader, Stephanus (Steven) heer van Beusichem heer van Vianen (ca.1197-1253), die getrouwd was met Ava van Zuylen Anholt (ca.1199-1263). – Duidelijk is dat Johan met het huwelijk met Margaretha een meesterzet heeft gedaan; uit het Verpondingsregister van 1648 blijkt dat het landbezit van de Culenborchs in Maurik 500 hectare was.

grootouders vaderszijde

Hubert II Schenk van Beusichem (1224 / 31-5-1271), heer van Beusichem, gehuwd met Margaretha van Voorne (1230-1260), dochter van Hendrik van Voorne burggraaf van Zeeland (1205-1259) & Catharina van Peteghem-Cysoing (1210-1260). Deze Hubert II is de zoon van Stephanus (Steven) van Beusichem heer van Vianen, ook ‘Stephanus (Steven) heer van Beusichem heer van Vianen’ (ca.1197-1253), gehuwd met Ava van Zuylen Anholt (ca.1199-1263). Hubert II Schenk van Beusichem & Margaretha van Voorne hadden twee kinderen/zoons: <1> Hubert III Schenk van Beusichem/Hubert heer van Culemborg, Vuilkop en Lanxmeer en <2> Dirk Splinter heer van Beusichem (ca.1260-1305).

grootouders moederszijde

(dubbel)

De Van Arkels: Johan I (de Sterke) heer van Arkel (1220-1265) & Bertha van Ochten (1225 of 1228-1285). Deze Bertha van Ochten was de dochter van Hendrik heer van Ochten (1190-1250) en ene Jutta (??-??). Johan I (de Sterke) was de zoon van Herbaren III heer van Arkel (1195-1265) & Aleida van Heusden (ca.1200-ca.1260). Bertha van Ochten was de dochter van Heinrich I van Ochten (ca.1200-ca.1252) & een onbekende vrouw. De Van Woerdens: Herman VI heer van Woerden (1245-1305) & Elisabeth Alverade van Brederode (1258-1323). Herman VI trouwde eerder met Elisabeth (Badeloch) van Amstel (ca.1240-ca.1293); kinderloos. Herman VI was de zoon van Herman V heer van Woerden en heer of schout van de heerlijkheid Ter Vliet (1202-1252) & Badeloge (Badeloch) Clementina van Amstel-IJsselstein (1220-1244). Elisabeth Alverade van Brederode was de dochter van Willem II heer van Brederode (1226-1285) & Hillegonda van Voorne (1230-1302).

ouders

Hubert III Schenk van Beusichem/Hubert I heer van Culemborg, Vuilkop en Lanxmeer (1250-1315), de 1e heer van Culemborg, & Elisabeth van Arkel (1256-1295). Deze Elisabeth van Arkel was de dochter van Johan I (de Sterke) heer van Arkel (1220-1265) & Bertha van Ochten (1225 of 1228-1285) en tweelingzus van Margaretha (Margreta) van Arkel (1256-1312). –  2e relatie van Hubert III in 1295 met Clementine (Clemence, Clementa, Clementia) Hermansdr van Woerden (1270-1315). Deze Clementine van Woerden was een dochter van Herman VI heer van Woerden en heer of schout van de heerlijkheid Ter Vliet (1245-1305) & Elisabeth Alverade van Brederode (1258-1323). – Drie kinderen uit het 1e huwelijk van Hubert III: (1) Jan (Johan) I van Beusichem, 1277-1321, hoofdpersoon. (2) Margriet (Margaretha) Hubertsdr van Beusichem (ca. 1279 – ca. 1300), trouwt met Gijsbert II Uten Goye burggraaf van Utrecht (ca.1275-1316 of 1317). (3) Jutte van Beusichem (1280-1314), trouwt met Ernst Alfertsz van Wulven (ca.1280-1303), zoon van Alpher van Wulven en Lijsbeth de Rovere. – Drie kinderen uit het 2e huwelijk: (4) Hubert van Beusichem, kanunnik ten Dom te Utrecht (ca.1295-ca.1334). (5) Sweder I van Beusichem heer van Bloemenstein (1285-??), gehuwd met NN van Lichtenberg (1290-??). (6) Elisabeth (Lijsbeth) van Beusichem (1290 of 1295-1332), trouwde in 1314 met Gijsbrecht Cats (ca.1285-1335 of 1339), medezegelaar in 1318, zoon van Hubert Cats (1240-1299) en Mabelia (??-??). Zij kregen een dochter, Mabelia (Mabilia). Zie verder ‘familie 4’.

broers

<1> Hubert van Beusichem, kanunnik (ca.1295-ca.1334). <2> Sweder I van Beusichem heer van Bloemenstein (1285-??) – gehuwd met N.N. van Lichtenberg (1290-??), dochter van Jacob III heer van Lichtenberg (1248-1304) & Mechteld Uten Goye (1250-??) – Deze Mechteld Uten Goye was een dochter van Gijsbert I Uten Goye heer van Ten Goye (1200-1271) en Bertha van Woerden (1210-1260).

zusters

<1> Margriet (Margaretha) Hubertsdr van Beusichem (ca.1275- ca. 1300) – gehuwd in 1295 met Gijsbert II Uten Goye heer van Ten Goye burggraaf van Utrecht (1270-1315). <2> Jutte van Beusichem (ca.1275-1314) – gehuwd met Ernst Alfertsz van Wulven (1270-1303). <3> Agnes van en kleindochter van Petronella van BeusichemBeusichem (??-??).<4> En halfzus Elisabeth van Beusichem (1290 of 1295-1332), gehuwd met Gijsbrecht van Caets (ca.1285-1335 of 1339).

zoons

Vier zoons: Hubert Gerald, Jan, Arend en Zweder. <1> Hubert (Hubrecht) II van Beusichem heer van Culemborg en Maurik (ca.1307-1347) trouwde In 1330 met Jutte (Jutta) van der Leck (1310-1352); haar titel was: vrouwe van der Leck, Werth en Werthenburg. Jutta was de dochter van Peter heer van der Leck (ca.1295-1339) & Jutta van Wassenaar (1290-??). <2> Jan (Johan) van Culemborg (ca.1310-ca.1358) – uit het 2e huwelijk – was heer van Woudenberg, Renswoude en Emminckhoven; Jan had zitting in de raad van Gelre en was er enige tijd rentmeester; Jan trouwde in 1328 met Sybelia (Sibille) van Borssele/van Borselen (1308-1358) en trouwde vervolgens met Mechteld vrouwe van Woudenberg (1320-ca.1383). <3> Over Arend van Culemborg (??-??) is weinig bekend. <4> Zweder van Culemborg (??-??) wordt met een vraagteken vermeld; ook over hem is weinig bekend.

dochter

Clementina van Beusichem vrouwe van Schonauwen (??-ca.1350) – uit het 2e huwelijk – trouwde in 1340 met Jan (Johan) I van Arkel heer van Leijenburg (1315-ca.1348).

bijzonderheden 1

Bloemenstein (Blommesteyn, Blommestyn) was een kasteel aan de Lek, vermoedelijk in Honswijk, niet ver van Schalkwijk. Vermoedelijk gesloopt aan het eind van de 14e eeuw.

bijzonderheden 2

Zie onderstaande literatuurlijst.

‘familie 7’ – Hans Bosveld

Literatuur:

Dek, A.W.E., De adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, alsmede de uit de Van Culemborg’s spruitende heren van Boxmeer, in: De Nederlandsche Leeuw 3 (1975)

Heniger, J., Zweder van Vianen, in: In het Land van Brederode, Historisch Tijdschrift voor het Land van Vianen, november 1977, pp. 1-4

Plomp, N., De oudste generaties van het geslacht Van Lynden (I), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 53 (1999), pp. 154-194

Plomp, N., De oudste generaties van het geslacht Van Lynden (II), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 57 (2003), pp. 231-271

Schilfgaarde, A.P. van, Het adellijke geslacht Van Rossem, in: De Nederlandsche Leeuw 70 (1953)

Vermast, P.G.F., De heeren van Goye, in: De Nederlandsche Leeuw 66 (1949)

—-.