Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

700 jaar Stadsrechten – foto’s

Van alle kanten horen we het: 6 december was een heel mooi evenement. Met een schitterende fanfare werd het feest geopend. Het gregoriaans duurde wat lang, maar wat is 20 minuten op de eeuwigheid. Herman Pleij schetste de middeleeuwse stad en maakte ons duidelijk dat volgens hem Sinte Barbara en Sint Nicolaas uit dubieuze bronnen stammen. Onder trompetgeschal betrad onze landsheer de kerk.

Dat Johan van Beusichem (Michiel Bugter) een echte ridder Otto (Jan Hogendoorn in 50 kg harnas) had meegebracht verhoogde de feestvreugde. Burgemeester Gerdo van Grootheest nam niet alleen de Voetnoot over stadsrechten in ontvangst, maar had ook een mooie speech over nieuwsgierigheid en verbinden.

Datura vrolijkte onze harten op met middeleeuwse muziek, zeker toen Vrouwe van Beusichem (Ellen van Vollenhoven) haar Heer ten dans nodigde. Willem van den Bos sloot als voorzitter van C700 het jaar en de avond kort en krachtig af. Voor iedereen een dichtbundel van de stadsdichters en een drankje toe.

Een mooie avond.
met vriendelijke groet

Hans Saan
voorzitter Genootschap Voet van Oudheusden

 

Foto’s gemaakt door Jord Visser.