Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2018 Petitie Redichemse Waard

Hier volgt ter informatie de tekst van de originele petitie uit 2018

Oproep aan allen die dit lezen!

Zoals u /jij vermoedelijk wel weet, zijn er in Culemborg zes belangengroepen, verenigd in het Collectief Redichemse Waard, al ruim drie jaar bezig zich te verzetten tegen plannen om in het natuurgebied de Redichemse Waard vervuild slib te storten.

Het “Collectief Redichemse Waard” weet zich gesteund door de volledige gemeenteraad.

Recente artikelen van onderzoeksjournalist Bram Logger in de Gelderlander en het AD: afvoerputje en Mac van Dinther in de Volkskrant rotte-eierenlucht wijzen uit, dat het betrokken baggerbedrijf concreet voornemens is om vervuilde grond en slib uit het buitenland aan te voeren.
Diverse wetenschappers wijzen op de gevaren van deze plannen voor het milieu en de volksgezondheid.
De praktijk om met buitenlands slib zogenaamde “Nieuwe Natuur” te ontwikkelen breidt zich intussen uit over meerdere plaatsen in ons land.

Dit is met name mogelijk als gevolg van een leemte in de landelijke wet en regelgeving.

Nederland dreigt op deze manier Beerput van Europa te worden.

Vandaar deze oproep om onderstaande – aan de Tweede Kamer aan te bieden – petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te verspreiden.
Alvast dank voor uw/ jullie support.