Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ten geleide bij Voetnoot 11-12

 

Een bijzonder nummer van de ‘Voet-noten’, een dubbelnummer zelfs, gevuld met zeven interessante artikelen ligt voor u.

foto van P.J.W. Beltjes
Mr. P.J.W. Beltjes.

Het zijn artikelen van de hand van mr. P.J.W. Beltjes, ons erelid dat op 2 mei j.1. zijn tachtigste verjaardag vierde. U zult ze niet allemaal kennen – tenzij u ze wellicht reeds lang in bezit had, in een bibliotheek hebt geraadpleegd of ze u in een archivariaat hebt kunnen aanschaffen -, want voor het doorsneelid van Voet zijn ze niet meer zo ‘vindbaar’. Enkele artikelen zijn alleen verschenen in het buitenland – als je dat zo kunt zeggen – , want ze verschenen in de Jaarboeken van de Koninklijke Hoogstratense Oudheidkundige Kring. Andere werden gepubliceerd in de Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre en het Jaarboek voor munt- en penningkunde. De meest recente bijdrage verscheen twee jaar geleden in De Gelderse Leeuw, het jubileumboek van de Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Kortom, je moet er echt wat voor doen om er kennis van te kunnen nemen, de meeste zijn niet meer in de handel.

Het leek dan ook een goed idee deze zeven artikelen weer toegankelijk te maken door ze op te nemen in de Voetnoten. In de aanhef van elk artikel vindt u het jaartal genoemd waarin het voor het eerst is verschenen. Een volledige aanduiding treft u aan in het overzicht van de ‘Betuwse’ publikaties van de heer Beltjes. Door zijn werk weer bij u onder de aandacht te brengen, willen we bovendien een man eren die door zijn inspanningen over meer dan zestig jaar zo veel heeft bijgedragen aan het culturele behoud en de geschiedschrijving van Culemborg.