Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Overzicht Culemborgse Historie Bladen

Door het genotschap “ A.W.K. Voet van Oudheusden” werd aanvankelijk een historische reeks uitgegeven, genaamd de “Culemborgse Historie Bladen”. In de eerste serie van deze reeks verschenen:

 no.  I     Mr. L. Sillevis en P.W.J. Beltjes,

            De Bouwgeschiedenis van het stadhuis te Culemborg (1939).

no.  II    Mr. L. Sillevis,

            Hoe in den jare 1720 een graafschap is verkocht (1939).

no. III    Mr. J.D. de Jong,

            Elisabeth van Culemborg 1475 – 1555, levensschets (1955).

no. IV   Mr. P.J.W. Beltjes,

            De kostbaarheden van Elisabeth van Culemborg 1475-1555 (1957).

no. V    Dr. O.J. de Jong,

            Beschrijving van Culemborg in 1753, naar A.W.K. Voet van Oudheusden met diens levensschets (1963).